Chủ nhật, 21 Tháng 4 2019
TIN MỚI

Khi nào được cung cấp thông tin tài khoản?

Hinh anh thong tin tai khoanNgân hàng cung cp thông tin cho cơ quan thuế ch khi có quyết đnh cưỡng chế thuế.

Cung cp toàn b thông tin tài khon không hp lý

D tho Lut Qun lý thuế (sa đi), mc dù đã qua 5 ln ly ý kiến, nhưng ti bn th 6 mi công b gn đây, nhng quy đnh v trách nhim NHTM cung cp thông tin tài khon ca khách hàng cho cơ quan thuế vn được gi li.

C th, mc a, khon 2, Điu 98, d tho Lut Qun lý thuế (sa đi) quy đnh: “NHTM có trách nhim cung cp ni dung giao dch qua tài khon, s dư tài khon ca người np thuế trong thi hn 10 ngày làm vic, k t ngày nhn được yêu cu cung cp thông tin ca cơ quan thuế”.

Chuyên gia tài chính Phan Minh Ngc cho rng, nếu yêu cu NHTM phi cung cp tt c các thông tin v tài khon ca khách hàng cho cơ quan thuế là không tha đáng và bt hp lý. Trong chng mc nht đnh, NHTM ch phi cung cp mt s thông tin v tài khon ca mt s khách hàng nht đnh cho cơ quan thuế và các cơ quan qun lý nhà nước khác, nhưng phi đm bo nguyên tc tôn trng quyn bo mt thông tin và li ích ca khách hàng.

Xét góc đ pháp lý, gia tháng 9/2018, Chính ph đã thông qua Ngh đnh 117/2018 v vic gi bí mt, cung cp thông tin khách hàng ca TCTD. Theo đó, Điu 4 Ngh đnh này quy đnh, TCTD không được cung cp thông tin xác thc khách hàng khi truy cp các dch v ngân hàng (bao gm: mã khóa bí mt, d liu sinh trc hc, mt khu truy cp…) cho bt kỳ cơ quan, t chc nào khác. Cơ quan nhà nước và các t chc khác ch được yêu cu TCTD cung cp thông tin khách hàng theo mc đích, ni dung, phm vi, thm quyn theo quy đnh ca pháp lut.

Như vy rõ ràng vi vic gi li quy đnh bt buc các NHTM cung cp các thông tin tài khon ca khách hàng ti Khon 2 Điu 98, D tho Lut Qun lý thuế chưa phù hp vi các quy đnh bo mt thông tin theo Ngh đnh 117/2018 va được Chính ph ban hành. Nếu các quy đnh này được gi li trong Lut Qun lý thuế đến khi d lut được thông qua thì các quy đnh Điu 4 Ngh đnh 117/2018 s b vô hiu hóa ch sau vài tháng có hiu lc.

Cn làm rõ điu kin tiếp cn thông tin

Ông Đu Anh Tun - Trưởng ban Pháp chế ca VCCI cho rng, nếu quy đnh như k trên, D tho Lut Qun lý thuế chưa đm bo tính minh bch vì không nêu rõ trong các trường hp nào thì cơ quan thuế có quyn yêu cu NHTM cung cp các thông tin liên quan đến tài khon ca khách hàng. Song song đó, d tho lut cũng chưa thuyết minh được yêu cu này căn c vào nhu cu qun lý nhà nước c th là gì. Nếu d lut được quy đnh m như vy khi ban hành s có kh năng hiu theo nhiu cách khác nhau, vic áp dng s rt tùy ý trên thc tế.

Đng tình quan đim này, LS. Trương Thanh Đc (Công ty lut Basico) cũng cho rng, d lut trên cn nêu rõ ai được phép truy cp thông tin tài khon ca khách hàng ti các NHTM, phòng trường hp thông tin b tiết l ra bên ngoài. Cơ quan thuế có th yêu cu khu tr tin trong tài khon, phong ta tài khon nhm đt được mc tiêu thu thuế t s phi hp vi NHTM. Còn nếu cơ quan thuế được yêu cu cung cp chi tiết ni dung giao dch qua tài khon, lch s giao dch thì li tr thành điu tra. Ch tr các trường hp tiến hành điu tra các v vic ca ngành thuế, hi quan, cơ quan thuế mi được quyn yêu cu cung cp thông tin chi tiết như vy.

Vi các quy đnh pháp lý hin ti, ngoài chính NHTM m tài khon và khách hàng thì các cơ quan, t chc như: Thanh tra Chính ph, UBND cp tnh/thành ph, cơ quan công an, cơ quan thuế và thi hành án tùy trường hp có th yêu cu NHTM cung cp các thông tin liên quan đến tài khon ca khách hàng. Tuy nhiên, nếu các cơ quan, đơn v này mun tiếp cn và yêu cu NHTM cung cp các thông tin liên quan đến tài khon thì cn đm bo các yêu cu khá cht ch v quy trình tiếp cn thông tin.

Theo đó, Cơ quan Thanh tra Chính ph ch được yêu cu NHTM cung cp thông tin tài khon mt v vic c th đoàn thanh tra đang thc thi nhim v. Phía Cơ quan Công an, khi yêu cu NHTM cung cp thông tin cn xut trình được quyết đnh khi t v án. Trong khi đó, các cơ quan Thuế, Hi quan và Thi hành án nếu mun ngân hàng cung cp thông tin v tài khon ca khách hàng thì cn phi xut trình được các quyết đnh có tính pháp lý, chng minh ch tài khon đang không thc hiu đúng và đ các nghĩa v tài chính đi vi nhà nước hoc phi có các quyết đnh, phán quyết ca tòa án đi vi cơ quan thi hành án.

Riêng trường hp UBND cp tnh, thành ph khi yêu cu NHTM cung cp thông tin v tài khon ca khách hàng thì đơn v này phi xut trình được biên bn vi phm hành chính do đơn v mình ban hành đi vi mt cá nhân, t chc c th. Nhng người làm ngân hàng cho rng NHNN nên tham gia vào quá trình này bng vic ch cung cp s tài khon và đa ch NHTM đi vi các cá nhân và t chc có liên quan cho các cơ quan hu quan khi có văn bn đ ngh.

Theo đó, các cơ quan hu quan s đến làm vic trc tiếp vi NHTM nơi cá nhân hoc t chc liên quan m tài khon và yêu cu TCTD đó cho thông tin ni dung tài khon trên các căn c pháp lý. Trong tt c các trường hp cung cp thông tin cho bên th 3, các NHTM phi được quyn gi bí mt s dư trong tài khon cho khách hàng. Trong trường hp s dư trong tài khon ca khách hàng ln hơn mc tin pht thuế, tin buc phi thi hành án hoc ln hơn s tin mà khách hàng phi chi tr cho các nghĩa v liên quan thì các NHTM không cn cung cp chính xác s dư trong tài khon. Trường hp s dư trong tài khon ca khách hàng ít hơn s tin pht thì các ngân hàng mi cung cp chính xác s tin còn li trong tài khon ca khách hàng đ va đm bo tính minh bch va tuân th các quy đnh bo mt thông tin v tài sn ca khách hàng ti các TCTD.

Tt c nhng điu này nhm bo mt thông tin khách hàng s dng các dch v ngân hàng mà vn đm bo đy đ các quy trình quy đnh cho cơ quan thc thi pháp lut, thu đúng thu đ s thuế mà các cá nhân và t chc có nghĩa v tài chính vi nhà nước.

TheoThi báo Ngân hàng

Xem 3042 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.