Thứ năm, 02 Tháng 4 2020
TIN MỚI

Vietcombank đào tạo nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát nội bộ

Vietcombank dao tao nghiep vu kiem tra kiem soat noi boNgày 10/12/2018, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) đã t chc khai ging khóa “Đào to nghip v kim tra kim soát ni b Vietcombank năm 2018”, vi s tham d ca gn 300 hc viên, gm 180 cán b ca Ban Kim tra ni b và các cán b làm công tác kim tra, kim soát ni b ti các chi nhánh.

Thông qua khóa đào to, bên cnh vic trau di, cp nht kiến thc chuyên môn nghip v thì đây cũng là mt din đàn rt tt đ các hc viên trao đi, đóng góp kinh nghim v phương pháp và k năng kim tra kim soát ni b.

Trong 5 ngày din ra khóa hc (10/12/2018 - 14/12/2018), cán b kim tra, kim soát ni b s được trang b kiến thc chuyên môn nghip v và kinh nghim kim tra kim soát v các lĩnh vc hot đng ch yếu ca Vietcombank như: H thng hóa và cp nht các chính sách, quy đnh pháp lut liên quan đến hot đng ngân hàng và quy đnh ni b ca Vietcombank theo tng mng nghip v chính như hot đng tín dng, tài chính kế toán, bán l, kinh doanh vn và ngoi t, phòng chng ra tin, các văn bn quy đnh v qun lý ri ro gian ln ti Vietcombank; Trao đi các k năng phân tích, nhn biết các du hiu tim n ri ro đi vi tng nghip v c th; Ph biến mt s vn đ liên quan đến vic bo mt thông tin khách hàng và cung cp thông tin cho các cơ quan nhà nước có thm quyn; Cp nht Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 ca Ngân hàng Nhà nước v h thng kim tra, kim soát ni b ca ngân hàng thương mi.

Kết thúc khóa hc, Ban t chc s t chc làm bài kim tra cui khóa đ đánh giá cht lượng đi vi các hc viên tham d khóa đào to.

Xem 2483 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng