Thứ hai, 17 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Vietcombank đào tạo nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát nội bộ

Vietcombank dao tao nghiep vu kiem tra kiem soat noi boNgày 10/12/2018, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) đã t chc khai ging khóa “Đào to nghip v kim tra kim soát ni b Vietcombank năm 2018”, vi s tham d ca gn 300 hc viên, gm 180 cán b ca Ban Kim tra ni b và các cán b làm công tác kim tra, kim soát ni b ti các chi nhánh.

Thông qua khóa đào to, bên cnh vic trau di, cp nht kiến thc chuyên môn nghip v thì đây cũng là mt din đàn rt tt đ các hc viên trao đi, đóng góp kinh nghim v phương pháp và k năng kim tra kim soát ni b.

Trong 5 ngày din ra khóa hc (10/12/2018 - 14/12/2018), cán b kim tra, kim soát ni b s được trang b kiến thc chuyên môn nghip v và kinh nghim kim tra kim soát v các lĩnh vc hot đng ch yếu ca Vietcombank như: H thng hóa và cp nht các chính sách, quy đnh pháp lut liên quan đến hot đng ngân hàng và quy đnh ni b ca Vietcombank theo tng mng nghip v chính như hot đng tín dng, tài chính kế toán, bán l, kinh doanh vn và ngoi t, phòng chng ra tin, các văn bn quy đnh v qun lý ri ro gian ln ti Vietcombank; Trao đi các k năng phân tích, nhn biết các du hiu tim n ri ro đi vi tng nghip v c th; Ph biến mt s vn đ liên quan đến vic bo mt thông tin khách hàng và cung cp thông tin cho các cơ quan nhà nước có thm quyn; Cp nht Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 ca Ngân hàng Nhà nước v h thng kim tra, kim soát ni b ca ngân hàng thương mi.

Kết thúc khóa hc, Ban t chc s t chc làm bài kim tra cui khóa đ đánh giá cht lượng đi vi các hc viên tham d khóa đào to.

Xem 2086 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.