Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

NCB sẽ tăng vốn điều lệ lên trên 5.000 tỷ đồng

NCB anh hoat dongNgày 05/12/2018, Ngân hàng Nhà nước có văn bn s 9256/NHNN – TTGSNH, chp thun đ Ngân hàng thương mi c phn Quc Dân (NCB) tăng vn điu l t mc 3.010.215.520.000 đng lên mc 5.004.601.510.000 đng.

Theo đó, hình thc tăng vn thông qua vic phát hành c phiếu cho cán b, nhân viên NCB và c đông hin hu theo phương án tăng vn đã được Đi hi đng c đông ngân hàng này thông qua ti Ngh quyết s 25/NQ.ĐHĐCĐ 2018 ngày 26/4/2018 và được Hi đng qun tr NCB thông qua ti Ngh quyết s 60/2018/NQ-HĐQT ngày 8/10/2018.

Cũng theo văn bn trên, phương án x lý c phiếu l phát sinh và c phiếu không chào bán hết, Ngân hàng Nhà nước s xem xét, có ý kiến sau khi NCB trình phương án x lý c th. Trong đó, nêu rõ đi tượng, s lượng c phn d kiến mua, t l s hu c phn d kiến ca đi tượng này và người có liên quan ti NCB sau khi mua c phn.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cu NCB, th nht: thc hin vic tăng vn điu l theo quy đnh pháp lut, bao gm vic tuân th gii hn s hu c phn ca c đông, c đông và người có liên quan theo quy đnh ti Lut Các t chc tín dng cùng các văn bn hướng dn liên quan ca Ngân hàng Nhà nước sau khi tăng vn.

Trong quá trình tăng vn, nếu phát sinh c đông thường tham gia mua c phn và s tr thành c đông ln, NCB phi đ ngh Ngân hàng Nhà nước chp thun theo quy đnh.

Th hai, Ngân hàng Nhà nước lưu ý các nhà đu tư thc hin nghĩa v, trách nhim ca c đông theo đúng quy đnh ti Lut Các t chc tín dng; trong đó, lưu ý c đông phi chu trách nhim trước pháp lut v tính hp pháp ca ngun vn góp, mua, nhn chuyn nhượng c phn ti các t chc tín dng. Không được s dng ngun vn do t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cp tín dng đ mua, nhn chuyn nhượng c phn ca t chc tín dng; không được góp vn, mua c phn ca t chc tín dng dưới tên cá nhân, pháp nhân khác dưới mi hình thc, tr trường hp u thác theo quy đnh.

Xem 133 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.