Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Ra mắt ấn phẩm ‘đặc biệt’ về chính sách kinh tế Việt Nam

Ra mat an pham dac biet ve chinh sach kinh te Viet NamNgày 05/12, ti Din đàn Ci cách và Phát trin Vit Nam (VRDF) vi s tham d ca Th tướng Nguyn Xuân Phúc, n phm Khung chính sách kinh tế Vit Nam đã được ra mt. Đây được xem là đim nhn ca Din đàn ln th nht này.

Khung chính sách kinh tế Vit Nam là tài liu tng hp các ch trương chính sách ca Đng và Nhà nước, cp nht các xu thế din biến mi ca thế gii và tham kho Báo cáo 2035 nhm gii thiu chính sách phát trin ca Vit Nam trong trung và dài hn, đng thi tr li câu hi “Vit Nam đang đâu, cn làm gì và như thế nào”.

Theo Th tướng Nguyn Xuân Phúc (viết trong li ta ca tài liu), Khung chính sách kinh tế Vit Nam gi đến cng đng doanh nghip, các t chc quc tế, các nhà qun lý và mi người dân Vit Nam mt thông đip rõ ràng v quyết tâm xây dng Nhà nước kiến to phát trin, hành đng, liêm chính đ tiếp tc đy mnh công cuc đi mi, ci thin môi trường đu tư kinh doanh, đng viên các ngun lc cho phát trin nhm cùng nhau xây dng đt nước Vit Nam phn vinh, thnh vượng, hài hòa và bn vng.

Theo n phm này, mc tiêu phát trin dài hn đến năm 2035, Vit Nam tr thành nước thu nhp trung bình cao, vi GDP bình quân 10.000 USD. Trên mt na dân s Vit Nam tham gia tng lp trung lưu toàn cu. Các trng tâm ci cách bao gm hin đi hóa nn kinh tế và phát trin khu vc tư nhân; xây dng năng lc đi mi sáng to quc gia; nâng cao hiu qu kinh tế ca đô th hóa và phát trin lãnh th; th chế hin đi và Nhà nước hiu qu. Phát trin bn vng v môi trường và tăng cường kh năng thích ng vi biến đi khí hu. Bo đm công bng và thúc đy hòa nhp xã hi.

Các đng lc tăng trưởng được xác đnh là b máy h thng chính tr tinh gn, hiu lc, hiu qu; h tng đng b, hin đi; nhân lc và đi mi sáng to; khu vc tư nhân phát trin…

Vic xây dng tài liu Khung chính sách kinh tế Vit Nam đã được trin khai t cui năm 2017.

Phát biu khai mc Din đàn VRDF, B trưởng Kế hoch và Đu tư Nguyn Chí Dũng cho biết, Din đàn này được kỳ vng s tr thành Din đàn ci cách và phát trin thường niên ln nht Vit Nam vi s tham gia ca các chuyên gia, hc gi hàng đu trên thế gii, đ xut được nhng gii pháp, hành đng ci cách và phát trin có tính kh thi cao.

Theo B trưởng, chúng ta đang đng trước yêu cu lch s là phi đi mi, ci cách mnh m, căn bn đ tiếp tc phát trin, đi lên. Nếu không, chúng ta s ngay lp tc b tt hu so vi thi đi. Đây là thi đim “vàng” bi chúng ta đang đng trước các cơ hi quý.

Xem 286 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.