Chủ nhật, 26 Tháng 5 2019
TIN MỚI
Vietcombank tổ chức Vòng chung kết thi tay nghề nghiệp vụ tài chính kế toán năm 2018

Vietcombank tổ chức Vòng chung kết thi tay nghề nghiệp vụ tài chính kế toán năm 2018

Ngày 30/11 và 01/12/2018, ti TP. Đà Nng, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) đã t chc thành công Vòng chung kết thi tay ngh nghip v tài chính kế toán năm 2018 vi s tham gia ca 55 thí sinh được la chn t 547 thí sinh qua vòng thi trước.

Thi tay ngh nghip v tài chính kế toán(TCKT) năm 2018 là cuc thi có quy mô ln nht ca Vietcombank t trước đến nay trong lĩnh vc TCKT nhm cng c và nâng cao trình đ ca cán b thông qua vic thúc đy cán b cp nht, nghiên cu, tìm hiu quy đnh ca pháp lut, quy chế, quy trình, chính sách ca Vietcombank liên quan đến nghip v TCKT. Cuc thi cũng nhm mc tiêu đánh giá thc trng, trình đ ca cán b làm công tác TCKT trong toàn h thng đ có kế hoch qun lý, đào to phù hp. Bên cnh đó, Ban Lãnh đo cũng mong mun thông qua cuc thi có th nhn din, tìm kiếm các cán b tim năng làm cơ s s dng, bi dưỡng phát trin.

Vi 1,5 ngày din ra chung kết thi tay ngh nghip v TCKT, các thí sinh đã tri qua nhiu phn thi như “Trc nghim”, “Phân tích s liu” và “Làm vic nhóm” đ tìm ra nhng thí sinh xut sc nht. Ban giám kho đã làm vic hết sc công tâm và trách nhim, kết qu đã chn ra được 1 gii Nht, 2 gii Nhì, 3 Gii Ba và 4 gii Khuyến khích.

Phát biu ti đêm trao gii, Phó Tng giám đc Phùng Nguyn Hi Yến thay mt Ban lãnh đo Vietcombank chúc mng Hi thi đã thành công rc r và khng đnh chính s chuyên nghip, n lc, tn tâm ca các phòng ban TSC vi vai trò Ban t chc, các Chi nhánh vi vai trò tiu ban h tr; tinh thn quyết tâm, tích cc, trách nhim ca các thí sinh và s nhit tình ca các c đng viên là nhng nhân t quan trng góp phn dn đến thành công ca Hi thi. Phó Tng Giám đc Phùng Nguyn Hi Yến cũng yêu cu tp th cán b TCKT cn tiếp tc trau di, rèn luyn, nâng cao tay ngh góp phn đưa Vietcombank thc hin mc tiêu chiến lược là tr thành Ngân hàng đng đu v cht lượng ngun nhân lc mà trong đó đi ngũ cán b làm công tác TCKT đóng vai trò rt ln vào thành công chung.

Danh sách các thí sinh đt gii Thi kim tra tay Tài chính Kế toán năm 2018:

STT HỌ TÊN THÍ SINH ĐƠN VỊ PHÒNG/BAN GIẢI THƯỞNG
1  Trịnh Thị Hồng Phương TRỤ SỞ CHÍNH  Chính Sách Tài Chính Kế Toán Giải Nhất
2  Lê Thu Thủy TRỤ SỞ CHÍNH  Tài Chính Kế Toán Giải Nhì
3  Phan Thị Hiền Lương VINH  Kế Toán Giải Nhì
4  Nguyễn Ngọc Yến TRỤ SỞ CHÍNH  Tài Chính Kế Toán Giải Ba
5  Trần Thị Hiếu Trinh HCM  Kế Toán Giải Ba
6  Nguyễn Anh Đức TRỤ SỞ CHÍNH  Chính Sách Tài Chính Kế Toán Giải Ba
7  Nguyễn Phương Tố Uyên LÂM ĐỒNG  Kế Toán Giải Khuyến khích
8  Thái Mạnh Cường TRỤ SỞ CHÍNH  Chính Sách Tài Chính Kế Toán Giải Khuyến khích
9  Nguyễn Hải Yến Chi TRỤ SỞ CHÍNH  Chính Sách Tài Chính Kế Toán Giải Khuyến khích
10  Vương Thị Hạnh TRỤ SỞ CHÍNH  Ban Kiểm Tra Nội Bộ Giải Khuyến khích
Xem 1934 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.