Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

FDIC phục hồi quỹ bảo hiểm tiền gửi

FDICMười năm sau cuc khng hong tài chính, Tng công ty bo him tin gi (BHTG) Liên bang M (FDIC) cui cùng đã bù đp được qu d tr phc v x lý ngân hàng đ v

FDIC cho biết hin ti ngun vn dưới dng tin mt đ bo him cho 1,36% tng s tin gi được bo him trong h thng ngân hàng M, cao hơn mc quy đnh ti Lut Dodd-Frank cho qu mc tiêu thi kỳ hu khng hong là 1,35%.

Tính đến hết tháng 9/2018, tin gi được bo him ca t chc này đã đt 7,4 nghìn t đô la M, đng nghĩa vi vic Qu BHTG đt khong 100,2 t đô la. Trung bình qu này tăng thêm 2,6 t đô la hàng quý. Vic đt t l qu mc tiêu 1,35% theo quy đnh là mt ct mc quan trng cho FDIC đ ng phó vi tác đng tiêu cc t khng hong tài chính. T năm 2008 - 2013, gn 500 ngân hàng đã đ v, buc FDIC phi s dng khong 73 t đô la M đ chi tr và x lý các t chc này.

V đ v tn kém nht mà FDIC phi gánh chu là ngân hàng Indymac vào tháng 6 năm 2008, vi s chi phí lên ti 12 t đô la. IndyMac cui cùng đã được bán cho ngân hàng OneWest có tr s chính ti Pasadena, nơi B trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Giám đc phòng kim soát tin t Joseph Otting đã tng công tác.

Ngun b sung cho Qu BHTG không được trích t tin np thuế mà các ngân hàng tham gia BHTG phi đóng 1 khon ph phí (surcharge) da trên phân loi, đánh giá ca FDIC. Các ngân hàng ln - thường là nhng ngân hàng có tng tài sn trên 10 t đô la - đóng ph phí theo quý. Ph phí này đã đóng góp rt ln vào s tăng trưởng ca qu BHTG; FDIC cho biết 45% trong tng s tin thu phí tăng hàng quý là t ph phí do các ngân hàng ln đóng góp.

Do qu mc tiêu đã đt t l theo quy đnh, FDIC s không thu ph phí t các ngân hàng ln na mà s thu mt phn t các ngân hàng nh theo đánh giá, xếp loi khi t l qu đt trên 1,38%. Tuy nhiên, vn còn nhiu tranh cãi do thay đi quy đnh trong ngành ngân hàng và nhng ch trích vic thu ph phí t các ngân hàng ln.

Cu Ch tch FDIC, hin cũng là thành viên duy nht được b nhim t thi Tng thng Obama còn ti nhim, ông Martin Gruenberg, đã b phiếu chng đi vi đ xut áp dng yêu cu thanh khon điu chnh cho các ngân hàng có tài sn hơn 100 t đôla, do lo ngi vic này s tăng ri ro cho qu BHTG. Ông Gruenberg cho hay “Hu hết các t chc tài chính có tài sn t 100 t đô la đến 700 t đô la đu có hàng chc nghìn người gi tin không thuc đi tượng bo him. Do đó ri ro gây gim sút nim tin công chúng và thit hi cho h thng tài chính là rt ln”.  Ông cũng ch ra v vic đ v ngân hàng tương h Washington Mutual, dù trước đó ngân hàng này đt điu kin v hn chế thanh khon mc nh theo đ xut. V đ v ngân hàng này đã có th gây thit hi cho qu BHTG khon chi phí 42 t đô la nếu áp dng thanh lý bt buc. (Điu này không xy ra và FDIC đã bán ngân hàng Washington Mutual cho tp đoàn JPMorgan Chase).

Ngược li, phe ng h đ xut gii thích rng các yêu cu thanh khon hin nay không phù hp vi các t chc tài chính như U.S. Bancorp (USB), PNC Financial (PNC), Capital One (COF) và Charles Schwab (SCHW), còn các yêu cu đi vi ngân hàng ln như JPMorgan Chase, Bank of America (BAC), Citigroup (C), và Wells Fargo (WFC) có th gi nguyên. “Nhng ngân hàng ln và quan trng trong h thng s tiếp tc tuân theo các chun mc kht khe nht, nhưng nhng ngân hàng nh và ít quan trng hơn s tuân theo các yêu cu điu chnh phù hp vi mc đ ri ro tương ng”, Ch tch FDIC Jelena McWilliams cho hay.

Theo DIV

Xem 326 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.