Thứ hai, 22 Tháng 4 2019
TIN MỚI

Bắt tay với công ty Fintech - Phương thức “phủ sóng” hiệu quả dành cho các ngân hàng

Bat tay voi cong ty Fintech Phuong thuc phu song hieu qua danh cho cac ngan hangNhm đón đu xu hướng phát trin ca cuc cách mng công ngh 4.0 trong thi gian qua, các ngân hàng Vit Nam đã ch đng nghiên cu và có s đu tư mnh m, nâng cao cht lượng sn phm, dch v, hot đng qun tr, theo đó, vic liên kết vi các công ty Fintech cũng đang được nhiu ngân hàng quan tâm.

La chn ca ngành ngân hàng trong cuc cách mng 4.0

Theo đánh giá ca T chc Giám sát doanh nghip quc tế BMI, Vit Nam là nước có tc đ tăng trưởng Internet khá cao (9%/năm), xếp hng 15 trên thế gii. Riêng vi lĩnh vc ngân hàng, t l khách hàng s dng dch v ngân hàng s như Mobile banking, Internet banking… chiếm khong 44% và có tc đ tăng trưởng hàng năm ti 2 con s. Nếu như năm 2011, t l này ch mc 7% thì ch tính đến năm 2014 con s này đã lên ti 44% và được d báo còn tiếp tc tăng lên trong nhng năm ti.

Vic đưa các công ngh s, công ngh mi gn vi cách mng công ngh 4.0 giúp chuyn dch kênh phân phi sn phm, dch v ngân hàng truyn thng t các chi nhánh, quy giao dch, ATM sang các kênh s hóa, giúp quá trình tương tác vi khách hàng hiu qu hơn. Ngoài ra, quá trình này còn có kh năng thay đi mô hình kinh doanh, quy trình nghip v, cu trúc sn phm, dch v theo hướng s hóa, giúp các ngân hàng tng bước tr thành ngân hàng s.

Hin nay phn ln các ngân hàng trin khai các công ngh s nn tng như đin toán đám mây, phân tích big data, trao đi d liu m qua giao din chương trình ng dng (open API)... nhm nâng cao hiu qu hot đng, đáp ng nhu cu thanh toán online ca khách hàng.

Mt s ngân hàng đã có s chuyn đi theo hướng s hóa có th k đến như TPBank vi ngân hàng t đng LiveBank, VPBank và ng dng ngân hàng s Timo, không gian Digital Lab ca VietcomBank, VietinBank vi CoreBank thế h mi và kho d liu doanh nghip (EDW)... Các sn phm, dch v này ch yếu gm các dch v như: thông quan đin t, np thuế qua internet, thu tin đin qua các kênh Internet/Mobile Banking/POS ca ngân hàng hoc thu qua ví đin t ca các trung gian thanh toán, thanh toán vé tàu, vé máy bay qua h thng thanh toán trc tuyến hoc th ngân hàng...

Các ngân hàng bên cnh vic phát trin các sn phm dch v da trên nn tng k thut s cũng tích cc “bt tay” vi các công ty Fintech có vai trò trung gian thanh toán, đc bit tăng cường dch v tin ích cho khách hàng trong thanh toán. Theo thng kê không chính thc hin có khong 40 công ty Fintech đang hot đng, trong đó phn ln tp trung vào mng thanh toán. Trong đó có hơn mt na các doanh nghip khi nghip Fintech ti Vit Nam đang cung cp cho người tiêu dùng công c thanh toán trc tuyến hoc cung ng các gii pháp h tr thanh toán k thut s như: mPOS, QR Code, NFC…

Mt kết ni cho mi phương tin thanh toán

Mi liên kết gia ngân hàng và các công ty Fintech được đánh giá là “thương v” rt kh quan. Bi khi tích hp vi các công ty fintech này, ngân hàng s đy mnh được mng kinh doanh trc tuyến hay cung cp thêm các dch v, bn thân các công ty trung gian thanh toán s đm bo được vic kết ni các dch v mi, tính n đnh trong hot đng, tính bo mt cao và kết ni nhanh.

Đc bit, có trường hp như Payoo còn cung cp môi trường th nghim phù hp đ các đi tác có th thm đnh và kim tra cht lượng hot đng ca h thng. Vic liên kết này cũng giúp khách hàng tiết kim thi gian, gim chi phí và hn chế ti đa nhng ri ro trong quá trình trin khai thc tế.

Ngoài ra, vi vai trò là đơn v trung gian cung cp dch v, công ty Fintech va có nhim v bo v người mua, va giúp người bán cng c được nim tin vi khách hàng. Payoo - Nn tng thanh toán ca VietUnion đang nhn được s ng h ca nhiu ngân hàng ln bi s hu chc năng kết ni trc tiếp vi tt c các nhà cung cp dch v hóa đơn đ cung cp nn tng thanh toán hóa đơn mt cách nhanh chóng, tin li, an toàn.

Vi s hoàn thin h tng công ngh, mi giao dch thanh toán qua cng Payoo đu được mã hóa bng SSL, các kết ni vi đi tác đu được chng thc bng ch ký đin t và tuân th các quy trình theo chun ISO 27001:2013 v an toàn thông tin và chun PCI-DSS v an toàn thông tin và bo mt quc tế.

Mi đây trong hi tho “NTT DATA Digital Transformation”, Payoo cùng vi NTT DATA gii thiu ra th trường gói sn phm mi được thiết kế trên nn tng Open API cho các ngân hàng. Sn phm mi này giúp ngân hàng gim thiu thi gian kết ni vi các công ty fintech và hướng đến vic m rng dch v cho ngân hàng nhanh nht.

Ti hi tho, các chuyên gia trong lĩnh vc thanh toán đến t Nht Bn cũng gii thiu v Next Generation Database (Cơ s d liu thế h mi). Cơ s d liu này giúp t chc và qun lý các loi d liu có cu trúc và phi cu trúc cho ngân hàng, đng thi cho phép áp dng các công c phân tích hin đi đ hiu rõ hơn v hành vi khách hàng và xu hướng ca khách hàng trong tương lai. Vic hiu khách hàng giúp ngân hàng phát trin nhng dch v, đưa ra nhng chương trình gn gũi vi khách hàng, h tr khách hàng tt hơn.

Được biết Payoo hin đang cung cp dch v thanh toán cho các loi hóa đơn như đin, nước, đin thoi, truyn hình, internet, tài chính, bo him... Tính đến hin ti, Payoo đã liên kết vi hơn 10.000 đim thanh toán trên toàn quc, thanh toán hơn 300 loi hóa đơn tin ích vi tng giá tr giao dch đt gn 3 t USD/năm.

Xem 2883 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.