Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

VietinBank và BIDV tham gia Ban chỉ đạo cơ cấu lại TCTD

VietinBank va BIDV tham gia Ban chi dao co cau lai TCTDThng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã ban hành Quyết đnh s 2335/QĐ-NHNN v vic thay thế thành viên Ban ch đo cơ cu li h thng các T chc tín dng gn vi x lý n xu ca NHNN.

Theo Quyết đnh, Thng đc c các cán b tham gia Ban ch đo cơ cu li h thng các TCTD gn vi x lý n xu ca NHNN (Ban Ch đo cơ cu li TCTD) và Tiu ban ch đo v x lý n xu ngành Ngân hàng được thành lp theo Quyết đnh s 1403/QĐ-NHNN ngày 05/7/2017 ca Thng đc NHNN.

C th, ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thng đc NHNN làm Phó Trưởng ban Ban Ch đo cơ cu li TCTD và Phó Trưởng Tiu ban ch đo v x lý n xu ngành Ngân hàng.

Ông Nguyn Văn Du, Quyn Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng làm Phó Trưởng ban thay ông Nguyn Văn Hưng.

Ông Đng Văn Ti, Phó Chánh Văn phòng làm thành viên Ban Ch đo.

Ông T Quang Đôn, Phó V trưởng V Pháp chế làm thành viên Ban Ch đo, thay ông Đoàn Thái Sơn.

Ông Lê Đc Th, Ch tch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Vit Nam làm thành viên Ban Ch đo, thay ông Nguyn Văn Thng (nguyên ch tch ngân hàng).

Ông Phan Đc Tú, Ch tch HĐQT Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam làm thành viên Ban Ch đo.

Xem 286 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.