Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Châu Âu sắp ra mắt Dịch vụ thanh toán nhanh xuyên biên giới

Chau Au sap ra mat Dich vu thanh toan nhanh xuyen bien gioiNgày 30/11, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) s cho ra mt dch v thanh toán nhanh đu tiên cho Khu vc s dng đng euro (Eurozone), vi hy vng đây s tr thành mt dch v đ sc cnh tranh vi các đi gia công ngh châu Á và M trên lĩnh vc thanh toán trc tuyến.

Ông Marc Bayle de Jesse, người ph trách vn đ cơ s h tng th trường và thanh toán ti ECB, cho biết các ngân hàng trên khp châu Âu đang chu nhiu áp lc t các đi th công ngh. Nhng ngân hàng này đã n lc đáp ng nhu cu thanh toán đin t bng cách to ra các dch v thanh toán tc thi ca riêng h. Song nhng dch v này không th thc hin xuyên biên gii, dn đến mt h thng thanh toán chp vá và thiếu đng b trên toàn châu Âu.

ECB hy vng s gii quyết vn đ nêu trên bng cách cung cp mt gii pháp thanh toán xuyên biên gii thng nht có tên gi là TIPS trên nn tng đin thoi thông minh, máy tính cá nhân và ti các đim thanh toán ti ca hàng. TIPS s là mt đi th trc tiếp đi vi nhng dch v "ví đin t" do Google, Amazon và Alibaba ca Trung Quc phát trin vn đang trong giai đon bùng n.

Theo ECB, TIPS ban đu s cho phép bt kỳ cá nhân, ngân hàng hoc doanh nghip nào trong khu vc đng euro đăng ký m tài khon. Nhưng trong tương lai, dch v này có th m rng sang các quc gia khác.

TIPS s cho phép người tiêu dùng và doanh nghip trên khp lãnh th 19 nước thành viên Eurozone gi và nhn tin ch trong vài giây mà không mt nhiu thi gian ch đi như trong giao dch trc tuyến và ngoài đi thc.

Ông Bayle de Jesse cho biết tc đ giao dch nhanh ca TIPS là do dch v này được liên kết trc tiếp vi các qu ca ngân hàng trung ương châu Âu, t đó tránh tình trng mt thi gian kim tra gia các ngân hàng thương mi - mt vn đ mà ngay c nhng dch v "ví đin t" phi đi mt.

Theo ông Bayle de Jesse, điu này có nghĩa s dng TIPS tương đương s dng tin mt, và người nhn thanh toán không có ri ro tín dng nào.

Đ tham gia và có th cung cp dch v này cho khách hàng, các ngân hàng thương mi s phi m mt tài khon TIPS chuyên dng vi ngân hàng trung ương quc gia ca h. Các ngân hàng tham gia cũng s phi t b nhng li ích ca vic có thanh khon t các giao dch chuyn tin đang trong quá trình thc hin trên s sách ca h, cũng như mt đi khon phí khách hàng đôi khi có th khá ln tùy thuc vào loi hình giao dch).

Nhưng ECB cho biết s tin li ca TIPS và nhu cu cao v dch v này s thuyết phc các ngân hàng đăng ký.

ECB có kế hoch tính phí các ngân hàng 0,0020 euro (0,0023 USD) cho mi giao dch trong ít nht hai năm đu tiên. Song ngân hàng trung ương châu Âu cũng cho biết 10 triu giao dch đu tiên ca mi ngân hàng s được min phí trước khi năm 2019 kết thúc. Sau đó, các ngân hàng có th t quyết đnh cách h s chuyn khon chi phí nêu trên cho người tiêu dùng như thế nào.

Nhưng ông Bayle de Jesse nhn đình rng s cnh tranh quyết lit gia các ngân hàng s gi mc phí mc khiêm tn và thm chí thp hơn các khon phí hin đang đi kèm vi hot đng thanh toán bng th tín dng.

Theo TTXVN

Xem 299 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.