Thứ bảy, 26 Tháng 9 2020
TIN MỚI
Thẻ Sacombank đạt 5 danh hiệu danh giá

Thẻ Sacombank đạt 5 danh hiệu danh giá

Va qua, trong khuôn kh L trao gii thường niên ca T chc th quc tế Visa (Visa Annual Leadership Awards) ti thành ph H Long (tnh Qung Ninh), Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đã vinh d tr thành Ngân hàng duy nht ti Vit Nam được xướng tên trong 5 danh hiu danh giá nht trong hot đng th.

Sacombank là Ngân hàng có doanh s giao dch qua QR cao nht năm 2018 (Leadership in Scan to Pay Payment Volume 2018): Sau hơn 1 năm tiên phong trin khai dch v chp nhn thanh toán nhanh bng QR, Sacombank đã nhanh chóng dn đu v doanh s giao dch. ng dng này cho phép các ch th ca Sacombank ch cn ti ng dng mCard vào đin thoi đ quét mã QR ti các đim bán hàng thay vì s dng th đ thanh toán qua máy POS như cách truyn thng. Điu đc bit, Sacombank là ngân hàng đu tiên ti Vit Nam hi đ các điu kin đ áp dng phương thc thanh toán bng QR theo chun EMV quc tế t năm 2017. Ch th Sacombank không ch quét được mã QR đ thanh toán ti th trường Vit Nam mà trên phm vi toàn cu.

Sacombank là ngân hàng có doanh s giao dch bng phương thc chm cao nht năm 2018 (Leadership in Visa Tap to Pay Payment Volume 2018): T tháng 7/2017, Sacombank đã mt ln na là đơn v tiên phong trin khai công ngh thanh toán không tiếp xúc “Sacombank Contactless: Đơn gin ch là chm” theo đúng chun quc tế nhm hướng ti ti ưu hoá tin ích, gia tăng tính bo mt và rút ngn thi gian thanh toán cho các ch th khi ch cn chm nh th lên máy POS đ hoàn tt giao dch. Vi phương thc này, đòi hi h thng máy POS (mà các ngân hàng cung cp cho các đim bán hàng đ người mua hàng dùng th thanh toán thay cho vic tr bng tin mt) phi được trang b công ngh chm. Sacombank có ưu thế đc bit trong mng này khi đã trang b h thng máy POS ti hàng ngàn đim bán hàng thuc tt c 63 tnh thành ph trong c nước, trong đó 60% máy POS ca Sacombank đã ng dng công ngh chm và t l này s được nâng lên thành 80% trong năm 2019.

Sacombank là ngân hàng có doanh s giao dch qua th thanh toán cao nht năm 2018 (Leadership in Debit Payment Volume 2018): Hin Sacombank đã liên kết vi T chc th quc tế Visa cho ra th trường 4 dòng th thanh toán là Visa Imperial Signature, Visa Platinum Cashback, Sacombank Visa Debit và Th thanh toán quc tế Doanh Nghip. Sacombank là ngân hàng thương mi c phn có mng lưới rng khp vi 566 đim giao dch ti 48/63 tnh thành ti Vit Nam và hai nước Lào, Campuchia, đng thi có h khách hàng cá nhân và doanh nghip va và nh chiếm ưu thế nên vic phát trin th là mt li thế khi th được liên kết vi tài khon ca khách hàng m ti mng lưới rng ln như Sacombank. Ngoài ra, do nn tng công ngh thông tin được đu tư và vượt tri đã mang đến nhng tin ích tiên phong, hin đi và thiết thc cho các ch th, khiến nhng cá nhân và c các doanh nghip thường ưu tiên chn m th Sacombank cho chính mình và cho nhân viên đ tr lương qua h thng Sacombank thay vì qua các ngân hàng khác. Sacombank cũng có h thng máy ATM hin đi nht hin nay, gn như đi bt c đâu cũng hin din h thng máy ATM Sacombank và đây là ngân hàng đu tiên ti Vit Nam cho phép khách hàng thc hin vic rút tin bng mã QR thay vì dùng th đã đem đến nhng tri nghim rt mi m thú v cho ch th. S tin mi lượt và mi ngày mà các ch th được rút ti h thng ATM ln hơn so vi các ngân hàng bn và h thng ATM ca Sacombank hiếm khi cn tin hay gp s c. Bên cnh đó, các đim chp nhn th Sacombank đã ph kín ti 63 tnh thành và các phương thc thanh toán hin đi như thanh toán chm, thanh toán bng QR ti c Vit Nam ln nước ngoài…cũng là nhng yếu t then cht mà Sacombank đã dày công đu tư xây dng đ đm bo cho khách hàng an tâm giao dch mi lúc mi nơi, t đó thúc đy s tăng trưởng khó mà bt kp cho Sacombank trong hot đng th trên th trường Vit Nam hin nay.

Sacombank là ngân hàng có mc tăng trưởng doanh s ti các đim chp nhn th cao nht năm 2018 (Leadership in Merchant Sales Volume Growth 2018): Vi mc tăng trưởng 91% so vi năm 2017 riêng đi vi th Visa. Ngoài ra, vi tng doanh s trung bình hin ti cho tt c các th ti mi đim chp nhn th do Sacombank đu tư trên c nước hin có mc trên dưới 200 triu đng mi tháng, thì d kiến kết thúc năm 2018, doanh s t h thng POS ca Sacombank s cán mc 18.000 t đng, tăng 54% so vi năm 2017. Sacombank vn tiếp tc duy trì chiến lược kinh doanh đi vi vic phát trin dch v chp nhn th là công ngh hóa; đm bo an toàn tài chính và tăng cường dch v chăm sóc đơn v chp nhn th nhm đem li hiu qu tài chính cao nht trong kinh doanh. Ngoài ra, Sacombank tiếp tc phát huy thế mnh ca mình trong vic chăm sóc và h tr đơn v chp nhn th 24/7. Thiết b ca Sacombank cung cp cho các đơn v chp nhn th luôn được bo trì thường xuyên nhm đo bo dch v n đnh. Vì thế, đơn v chp nhn th luôn được h tr kp thi đ phát trin hot đng kinh doanh.

Sacombank thuc Top 3 ngân hàng có tng doanh s giao dch th cao nht năm 2018 (Leadership in Payment Volume 2018): Đến nay, Sacombank vn tiếp tc duy trì và phát trin chiến lược tăng cường phát trin h khách  hàng mi cũng như chăm sóc và gi chân khách hàng hin hu. C th, Sacombank thường xuyên trin khai các chương trình khuyến mãi đ thu hút khách hàng mi và trin khai các chương trình ưu đãi gim giá đ thu hút khách hàng hin có. Vi li thế là sn phm th đa dng nên khách hàng đến vi Sacombank luôn có nhiu la chn cng vi tin ích chính ca th và các chương trình ưu đãi, khuyến mãi thường xuyên là đng lc ln đ thúc đy khách hàng la chn th Sacombank trong các hot đng chi tiêu ca mình.

Xem 822 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng