Thứ sáu, 29 Tháng 5 2020
TIN MỚI

VietinBank tập huấn công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2018

VietinBank tap huan cong tac phong chay va chua chay nam 2018Ngày 23/11/2018, ti Trường Đào to và Phát trin Ngun nhân lc Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) đã din ra Hi ngh Tp hun công tác phòng cháy và cha cháy (PCCC) năm 2018 cho các đi PCCC cơ s và cán b, nhân viên (CBNV) ti các toà nhà thuc Tr s chính (TSC) qun lý.

Cùng vi vic đã ban hành nhiu văn bn và quy đnh cht ch v PCCC, tp hun nghip v PCCC là hot đng được VietinBank duy trì và được đưa vào kế hoch đào to hng năm. Qua đó, trang b kiến thc v PCCC cho người lao đng; bo qun, s dng thành tho các phương tin PCCC thông dng; ngăn chn các nguy cơ trc tiếp phát sinh cháy và nhng hành vi vi phm qui đnh an toàn v PCCC.

Trong thi gian 1 ngày din ra Hi ngh, hc viên đã được ph biến, đào to vi các ni dung: Kiến thc chung v công tác PCCC; kiến thc v PCCC đi vi nhà cao tng; kiến thc v x lý khi có cháy và thoát him, thoát nn; hun luyn k năng và s dng thiết b PCCC.

Phn thc hành s dng thiết b PCCC dp tt đám cháy khay xăng được din ra ngoài tri. Các hc viên tham d được chia thành 6 nhóm đã hoàn thành tt các ni dung dưới s hướng dn ca cán b chiến s Cnh sát PCCC&CHCN Công an TP. Hà Ni. Sau khi thc hành, các hc viên làm bài kim tra sát hch đ có cơ s đánh giá cp Chng ch PCCC.

Đi din cho lc lượng Cnh sát PCCCCông an TP. Hà Niđã ghi nhn và đánh giá VietinBank luôn là mt đơn v làm rt tt công tác tp hun PCCC thường niên cho CBNV cũng như trang b đy đ các thiết b PCCC ti tr s làm vic.

Xem 2505 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng