Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

SCB đổi mới để thu hút khách hàng

SCB doi moi de thu hut khach hangĐược thành lp t năm 1992, sau 26 năm hình thành và phát trin, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã tng bước khng đnh v thế trên th trường tài chính, nhn được s tin tưởng và đng hành ca đông đo khách hàng.

Không ch liên tc phát trin theo đnh hướng tr thành ngân hàng bán l - đa năng - hin đi hàng đu Vit Nam, SCB còn không ngng đi mi v mi mt nhm đáp ng nhu cu ngày càng đa dng ca khách hàng.

Chú trng phát trin công ngh

Không th ph nhn vi s phát trin mnh m ca cách mng công nghip 4.0, đ thu hút khách hàng trong k nguyên s, SCB cũng xác đnh vic đy mnh đu tư công ngh là xu hướng tt yếu. Tính đến hết quý 3/2018, SCB có tng tài sn 498.508 t đng, vn điu l 14.295 t đng và nm trong top 5 ngân hàng c phn có quy mô ln nht Vit Nam. Tim lc tài chính trên là nn tng giúp SCB có th đu tư phát trin các sn phm dch v ng dng công ngh cao, tăng cường kh năng tiếp cn và m rng nhóm khách hàng tr.

Trong năm 2018, SCB đã hoàn thin nâng cp và Golive thành công h thng Core Banking và Digital Banking, phiên bn mi nht Flexcube 12.4 ca Oracle. Ngoài ra, SCB cũng đã nghiên cu và ng dng nhiu công ngh hin đi vào hot đng vn hành và kinh doanh như: trin khai h thng Treasury - FIS Front Arena, góp phn nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh tin t; áp dng chương trình qun lý ngân sách và mua hàng t đng - Purchasing Order; trin khai dch v hóa đơn đin t, ch ký s; s dng QR Code trên s tiết kim nhm tăng tính bo mt; cùng vi đó, đy mnh các phương thc thanh toán thông minh không cn th và tin mt như Samsung Pay, QR Pay, liên kết thanh toán ví đin t

Bên cnh s nhanh chóng, tin li do công ngh mang li thì tính an toàn, bo mt cũng được SCB đc bit chú trng. Năm 2018, ln th hai liên tiếp, SCB đã được T chc đánh giá quc tế ControlCase chng nhn đt chng ch bo mt PCI DSS phiên bn 3.2, phiên bn mi nht vi nhiu điu kin nghiêm ngt và cht ch hơn v an ninh, bo mt trong lĩnh vc phát hành và chp nhn th thanh toán.

Đu tư cơ s vt cht, m rng mng lưới

Không ch giúp khách hàng giao dch nhanh chóng và thun tin hơn mà vic m rng mng lưới còn góp phn mang hình nh thương hiu ca ngân hàng đến gn hơn vi người dân đa phương. Được s chp thun ca Ngân hàng nhà nước, SCB đã liên tc tăng cường s hin din ti nhiu tnh thành trng đim trên c nước.

Trong năm 2018, SCB đã m mi và khai trương hot đng 11 đim giao dch, đng thi liên tiếp di di hàng lot Chi nhánh và PGD khác. Các tr s mi đu được đt ti các khu vc trung tâm, giao thông thun tin, được đu tư khang trang, hin đi, theo mô hình văn phòng giao dch đa năng, góp phn gia tăng s tương tác gia khách hàng vi nhân viên giao dch, mang li nhng n tượng và tri nghim dch v tt nht cho khách hàng.

Nâng cao cht lượng dch v

Nếu như nhng yếu t trên s giúp ngân hàng thu hút khách hàng thì điu gi chân khách hàng gn bó lâu dài li chính là cht lượng dch v. Chính vì vy, xác đnh “Khách hàng là trng tâm trong mi hot đng”, SCB luôn không ngng n lc hoàn thin, nâng cao cht lượng chăm sóc và phc v khách hàng. Các yếu t tác đng trc tiếp đến hiu qu phc v khách hàng, đc bit là yếu t con người luôn được SCB quan tâm và không ngng ci thin thông qua các gii pháp c th như:

Th nht, SCB chú trng công tác đào to nhân s, đm bo t l 100% CBNV được đào to hiu qu qua các lp nghip v v sn phm và k năng chăm sóc khách hàng. Vi s chia s và ging dy t các chuyên gia, CBNV SCB s được trang b nhng kiến thc t căn bn cho đến quy trình phc v khách hàng chuyên nghip.

Th hai, nhm đm bo tính đng b và thng nht trong công tác phc v khách hàng, SCB đã áp dng B tiêu chun dành cho nhân viên và Đơn v giao dch, to s đng nht cho mi CBNV trong tng c ch, ngôn ng giao tiếp, tác phong phc v,... Nhng yếu t trên góp phn mang đến cm giác thân thin, thoi mái cũng như giúp khách hàng cm nhn s quan tâm tích cc t SCB.

Th ba, đ hot đng quy chun cht lượng dch v được hiu qu, SCB cũng đc bit chú trng đến công tác giám sát. Các kênh giám sát như camera, khách hàng bí mt, b phn qun lý cht lượng dch v… luôn được khai thác trit đ và liên tc. Đây là căn c đ SCB đánh giá kết qu thc hin, ghi nhn đim chưa phù hp, qua đó có nhng gii pháp x lý kp thi, hiu qu, đm bo khách hàng nhn được s quan tâm và chăm sóc tn tình mi lúc mi nơi.

Th tư, SCB thường xuyên lng nghe ý kiến phn hi và đo lường s hài lòng ca Khách hàng như kho sát ý kiến khách hàng qua Hotline, ghi nhn phn hi qua fanpage SCB hoc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,... qua đó có gii pháp điu chnh và nâng cao cht lượng dch v phù hp.

Cui cùng, SCB kết hp trin khai nhiu bin pháp ci tiến Quy trình cht lượng dch v, nhm tinh gin th tc và rút ngn thi gian giao dch cho Khách hàng.

Vi nhng gii pháp cht ch trên, SCB đã đt được nhiu kết qu đáng k trong hot đng dch v. Năm 2018, SCB được Tp chí Global Business Outlook (Vương quc Anh) bình chn là “Ngân hàng có Dch v chăm sóc khách hàng tt nht Vit Nam”. Lãi thun t hot đng dch v ca SCB tính đến cui tháng 09/2018 đt 575 t đng, tương đương 124% so vi kết qu thc hin c năm 2017. Hin nay, vi phương châm “Mi dch v - mt đim đến”, SCB mong mun mang đến s hài lòng cao nht cho khách hàng, cung cp sn phm dch v tài chính trn gói cho 2 triu khách hàng vào năm 2020.

Xem 3642 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.