Chủ nhật, 05 Tháng 7 2020
TIN MỚI
Khóa đào tạo “Kinh nghiệm xây dựng Báo cáo về tài chính bền vững”

Khóa đào tạo “Kinh nghiệm xây dựng Báo cáo về tài chính bền vững”

Trong tháng 12, Hip hi Ngân hàng Vit Nam phi hp vi T chc Tài chính Quc tế (IFC) - thành viên Nhóm Ngân hàng thế gii (WBG) và Qu quc tế Bo v thiên nhiên (WWF) t chc khóa đào to “Kinh nghim xây dng Báo cáo v tài chính bn vng” dành cho các T chc hi viên.

Thông tin v khóa đào to

Mc tiêu khóa đào to: Giúp các T chc hi viên nm được phương pháp xây dng cơ s d liu và báo cáo v tài chính bn vng trong báo cáo thường niên ca ngân hàng.

Thi gian: T 13h15 - 17h ngày 13 tháng 12 năm 2018 (Th Năm) 

Đa đim: Phòng hp ln - Tng 02 - Khách sn Hng Hà, s 204 - Trn Quang Khi, Hoàn Kiếm, Hà Ni.

Chương trình đào to: Xem tại đây.

Các T chc hi viên có nhu cu c cán b và đăng ký danh sách hc viên tham d khóa đào to trước ngày 07/12/2018 theo mu Phiếu đăng (đính kèm) và gi theo đường bưu đin, Fax hoc đin thoi theo đa ch sau:

Trung tâm đào to - Hip hi Ngân hàng Vit Nam, s 193 Bà Triu, qun Hai Bà Trưng, Hà Ni. ĐT: 024.38 218 682; Fax: 04.3974.0427.

Thông tin chi tiết liên h: ch Vũ Hà Huyn - ĐT: 0988 649 288. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Xem 890 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng