In trang này

Sacombank ưu đãi chủ thẻ Plus

Sacombank uu dai chu the PlusT ngày 13/11/2018 - 07/01/2019, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín) (Sacombank trin khai chương trình khuyến mãi “Shop phong cách - Quà đng cp” dành cho ch th thanh toán Plus khi mua sm t 300.000 đng ti các đơn v chp nhn th (không áp dng đi vi mua hàng trc tuyến).

Theo đó, ch th mi có giao dch mua sm đu tiên trong vòng 15 ngày t khi kích hot th s được nhn phiếu quà tng đin t Got It tr giá 50.000 đng đ s dng ti gn 2.000 ca hàng ca hơn 78 thương hiu trên toàn quc.

Mi tun, 120 ch th đu tiên thc hin giao dch mua sm ti 3 đơn v khác nhau s được hoàn 300.000 đng. Mi 4 tun, ch th có giao dch mua sm ti nhiu đơn v chp nhn th nht vi tng giá tr giao dch ti thiu 30 triu đng s nhn được đin thoi iPhone XS. Mt ch th có th được nhn c 3 ưu đãi trên nhưng mi ưu đãi ch được nhn 1 ln trong thi gian khuyến mãi.

Đ s hu th Plus, khách hàng ch cn mang chng minh nhân dân, hoc căn cước công dân hoc h chiếu đến đim giao dch Sacombank trên toàn quc đăng ký và nhn th trong vòng 5 phút.

Th thanh toán Plus được kết ni trc tiếp vi tài khon tin gi thanh toán ca khách hàng ti Sacombank. Ch th Plus được ch đng s dng tin trong tài khon đ giao dch thanh toán, rút tin trên toàn quc qua máy POSvà ti ATM Sacombank cũng như các ngân hàng thành viên ca Napas.

Thông tin chi tiết, liên h: Hotline 1900 5555 88 hoc 028 3526 6060; truy cp website khuyenmai.sacombank.com và đăng ký th online ti website card.sacombank.com.vn.

Xem 771 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng