Thứ sáu, 28 Tháng 2 2020
TIN MỚI

Khóa đào tạo “Quản trị rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng”

Trong tháng 11, Hip hi Ngân hàng Vit Nam phi hp vi T chc Tài chính Quc tế (IFC) - thành viên Nhóm Ngân hàng thế gii (WBG) t chc khóa đào to “Qun tr ri ro môi trường và xã hi trong hot đng cp tín dng” dành cho các T chc hi viên.

Thông tin v khóa đào to

Mc tiêu khóa đào to:

- Giúp hc viên hiu được nhng ri ro môi trường và xã hi và nm được quy trình qun lý ri ro môi trường và xã hi trong hot đng cp tín dng

- Hiu được s lng ghép vic qun lý ri ro môi trường và xã hi trong h thng qun lý ri ro tín dng

- Nm được các công c thm đnh ri ro môi trường và xã hi

- Thc hành đánh giá được thc tin ri ro môi trường và xã hi vi ngành Năng lượng.

Chương trình đào to: Xem tại đây

Thành phn tham d: Cán b qun lý, chuyên viên làm công tác tín dng, phê duyt tín dng, Qun lý ri ro tín dng ti Hi s, chi nhánh và đơn v trc thuc các t chc tín dng.

Ging viên: Chuyên gia tư vn ca T chc Tài chính Quc tế (IFC) và Công ty tư vn qun lý MCG (Management Consulting Group).

Thi gian, đa đim:

- Thi gian: Th 6 - Ngày 30 tháng 11 năm 2018: 08h15 - 12h00 (01 bui)

- Đa đim: Phòng H Chí Minh - Tng 06 - Ngân hàng Thế gii, 63 Lý Thái T, Hoàn Kiếm, Hà Ni.

Các T chc hôi viên có nhu cu, c cán b và đăng ký danh sách hc viên tham d khóa đào to trước ngày 27/11/2018  theo mu Phiếu đăng ký (đính kèm) và gi theo đường bưu đin, fax hoc email theo đa ch: Trung tâm Đào to - Hip hi Ngân hàng Vit Nam - S 193 Bà Triu, qun Hai Hà Trưng, Hà Ni. Đin thoi: 024 38 218 682; fax: 024 39 740 427.

Thông tin chi tiết, Liên h: ch Vũ Hà Huyn. ĐT: 0988 649 288. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem 745 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.