Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Dịch vụ tài chính nông nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam

Dich vu tai chinh nong nghiep Kinh nghiem quoc te va ham y cho Viet NamBài viết làm rõ khái nim tài chính nông nghip trong s phân bit vi tài chính nông thôn, các loi hình tài chính nông nghip, đc bit h thng li vai trò ca tài chính nông nghip và vic s dng tài chính nông nghip mt s nước thông qua các nghiên cu trên thế gii.

Trên cơ s đó, tác gi đ xut mt s gii pháp cho Vit Nam gm: Qun tr tt và khung pháp lý phù hp; Phát huy tài tr trong chui giá tr; Xây dng cơ s d liu và phát trin sn phm chia s ri ro.

Vn đ chung v tài chính nông nghip

Khái nim tài chính nông nghip và tài chính nông thôn có th s dng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, hai khái nim này không hoàn toàn trùng khp.

Tài chính nông thôn là mt khái nim gii hn bi không gian, nhc đến hot đng cung cp các dch v tài chính cho cá nhân cũng như doanh nghip nông thôn phc v c mc đích sn xut và tiêu dùng. Tài chính nông thôn bao gm dch v cho vay, tiết kim, thanh toán, chuyn tin và các dch v qun lý ri ro (như bo him, bo lãnh).

Trong khi đó, tài chính nông nghip là khái nim gii hn bi ngành ngh kinh doanh, bao gm dch v tài chính cung cp cho lĩnh vc sn xut nông nghip, chế biến và tiêu th. Tài chính nông nghip bao gm cách khon cho vay, cho thuê tài chính ngn hn và dài hn, cũng như các sn phm bo him cây trng và vt nuôi.

Khái nim “tài chính nông nghip trong chui giá tr” cũng mi xut hin vi s nhn mnh khía cnh tài chính nông nghip trong phm vi ngành dc, bao gm vic cung cp và s dng các dch v tài chính trong các khu vc khác nhau trong chui giá tr nông nghip.

Các nghiên cu v trin khai dch v tài chính nông nghip trên thế gii

Ngun lc tài chính đóng vai trò quan trng trong vic giúp nông dân thc hin các khâu sau thu hoch, có vn lưu đng đ vn hành hot đng sn xut, giúp tiếp cn th trường tiêu th sn phm cũng như có cơ s đ đy mnh vn đ qun lý ri ro.

Tuy nhiên, ngun tiếp cn tài chính hin đang là mt thách thc rt ln đi vi các h nông dân các nước đang phát trin. Theo Demirguc-Kunt, Asli và Leora Klapper (2012), 55% tng dân s châu Phi đang hot đng trong ngành nông nghip nhưng s vn tài tr cho nông nghip t các ngân hàng thương mi ch chiếm 1% trong tng tín dng ca ngân hàng.

Tương t, s liu ca Demirguc-Kunt, Asli và Leora Klapper (2012) cũng ch ra rng, các nước đang phát trin trên toàn thế gii, ch có 4,7% cá nhân các khu vc nông thôn có khon vay chính thc t các t chc tín dng và ch 5,9% trong s h có m tài khon ngân hàng.

Mt s hàm ý cho Vit Nam

Các nghiên cu trên thế gii cho thy, s phát trin ca các dch v tài chính nông nghip đóng vai trò quan trng đi vi phát trin nông nghip. Trên cơ s nghiên cu vai trò ca tài chính nông nghip cũng như tình hình trin khai tài chính nông nghip trên thế gii, tác gi đ xut mt s kiến ngh như sau:

- Cn xây dng phương thc qun tr tt và mt khung pháp lý tt. Qun tr và khung pháp lý phù hp rt cn thiết nhm đm bo tính minh bch và trách nhim xã hi trong tài chính và can thip th trường.

Cn sm nghiên cu, đ xut và tiến ti xây dng quy chế pháp lý phù hp cho hot đng bo him nông nghip, bo him vi mô - mt trong nhng ni dung quan trng ca tài chính nông nghip, sm to điu kin cho hot đng này phát trin theo hướng chuyên nghip.

Bên cnh các hot đng cp tín dng thì hot đng chia s ri ro là rt cn thiết, giúp h tr nông dân vượt qua các ri ro trong nông nghip.

Thc tế cho thy, hot đng bo him nông nghip có chi phí cao, đem li ít li nhun, đng thi thiếu hàng lang pháp lý dn đến vic các công ty bo him him nay không mun thc hin hot đng này....

Ths. Lê Th Ngc Phượng - Đi hc Kinh tếi hc Quc gia Hà Ni)

Xem 4105 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.