Thứ bảy, 23 Tháng 3 2019
TIN MỚI
Agribank triển khai điểm giao dịch lưu động đợt 2 giai đoạn I

Agribank triển khai điểm giao dịch lưu động đợt 2 giai đoạn I

Trong tháng 11/2018, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) tiếp tc trin khai đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng đt 2 giai đon I, trang b thêm 38 xe ô tô phc v khách hàng đa bàn nông thôn các tnh, thành ph trên toàn quc.

Được s phê duyt ca Ngân hàng Nhà nước, Agribank trin khai đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng vi mc tiêu m rng tín dng và cung cp dch v ngân hàng cho các h sn xut, cá nhân khu vc nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhm phát trin sn xut hàng hóa, đy lùi nn tín dng đen, góp phn xóa đói gim nghèo, nâng cao thu nhp và đi sng ca dân cư.

T đu năm 2018, Agribank chính thc trin khai đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng đt 1 vi 30 xe ti 30 chi nhánh. Ô tô chuyên dùng có két st gn lin vi các thiết b k thut an toàn. Mi hot đng giao dch được thc hin ngay trên xe, có công c bo v, h thng mng, h thng cung cp đin, thiết b đnh v và giám sát đa năng...

Bng vic trang b nhng thiết b cn thiết đ thun tin cho các hot đng giao dch ti ch, đim giao dch lưu đng cung cp đy đ dch v tin ích như: tín dng, tiếp nhn và hướng dn h sơ vay vn, cho vay cm c s tiết kim do Agribank phát hành, gii ngân, thu n, thu lãi các món vay ca cá nhân thuc đa bàn hot đng; m và s dng tài khon tin gi thanh toán bng VNĐ; gi tin, rút tin gi tiết kim bng VNĐ; chuyn tin, nhn tin trong nước; chi tr kiu hi bng VNĐ; các dch v ngân hàng...

Ti nhiu khu vc nông thôn, vùng sâu, vùng xa, điu kin đi li không thun li, vic xây dng mt phòng giao dch ngân hàng là hết sc khó khăn, chi phí tn kém. Theo thng kê ca Agribank, khu vc Tây Nguyên bình quân 18 xã/1 phòng giao dch; khu vc Trung du min núi phía Bc bình quân 15 xã/1 phòng giao dch. Có nhng đa bàn khong cách t xã xa nht đến phòng giao dch là trên 60 km.

Bên cnh đó, bình quân mt cán b tín dng qun lý t 800-1.000 h vay vn trong điu kin đa bàn đi li vô cùng khó khăn. Trong bi cnh đó, đ duy trì và tăng trưởng dư n nông nghip, nông thôn là vn đ không đơn gin.

Mt khác, vi cơ s khách hàng hin nay là hơn 10 triu h sn xut kinh doanh nông nghip, trong khi nhu cu vay vn, tiết kim và s dng các sn phm dch v ca người dân khu vc nông thôn ngày càng tăng. Do vy, mng lưới chi nhánh, phòng giao dch ca Agribank ti các đa bàn này s khó đáp ng được hết nhu cu giao dch cũng như thun tin cho người dân, nht là nhng vùng điu kin đi li khó khăn.

Tính đến 30/9/2018, đim giao dch lưu đng Agribank đã t chc 1.803 phiên giao dch, phc v hơn 196.000 lượt khách hàng ti đa bàn 229 xã trên c nước, trung bình 1 phiên, đim giao dch phc v cho 109 khách hàng; thc hin gii ngân hơn 884 t đng, thu n gc - lãi hơn 760 t đng, huy đng tiết kim hơn 209 t đng; dch v chuyn tin hơn 545 t đng vi trên 12.576 khách hàng; dch v khác 20.454 khách hàng…
Xem 147 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.