Thứ bảy, 23 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Bộ Tài chính bãi bỏ một số chính sách thuế xuất, nhập khẩu

Hinh anh xuat nhap khau Viet NamB Tài chính va ban hành Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi b mt s Thông tư trong lĩnh vc thuế xut khu, thuế nhp khu.

Theo đó, bãi b toàn b các văn bn quy phm pháp lut do B trưởng B Tài chính ban hành sau đây:

1. Thông tư s 35/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 ca B trưởng B Tài chính hướng dn v thuế xut khu đi vi g và than cc được sn xut t toàn b nguyên liu nhp khu;

2. Thông tư s 118/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 ca B trưởng B Tài chính hướng dn v thuế nhp khu và thuế giá tr gia tăng đi vi hàng hoá nhp khu ca các d án đin;

3. Thông tư s 10/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 ca B trưởng B Tài chính quy đnh chi tiết thi hành Quyết đnh s 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 ca Th tướng Chính ph v vic min thuế nhp khu đi vi linh kin nhp khu đ sn xut, lp ráp sn phm trang thiết b y tế cn được ưu tiên nghiên cu, chế to.

Thông tư 95 có hiu lc thi hành t ngày 01/12/2018.

Xem 211 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.