Thứ bảy, 23 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Bị phạt 550 triệu đồng do hành vi thao túng cổ phiếu

Bi phat 550 trieu dong do hanh vi thao tung co phieuNgày 5/11, y ban Chng khoán Nhà nước (UBCKNN) va ban hành Quyết đnh s 950/QĐ-XPVPHC x pht 550 triu đng đi vi ông Vũ Huy Sơn (có đa ch ti qun Bình Thnh, TP. H Chí Minh) vì đã có hành vi vi phm trong lĩnh vc chng khoán.

C th, ông Vũ Huy Sơn đã s dng 31 tài khon “o” đ liên tc mua, bán, to cung cu gi to, thao túng c phiếu ca Công ty Sn xut - Xut nhp khu Inox Kim Vĩ (mã chng khoán: KVC).

Theo quy đnh ti Đim b Khon 1 Điu 3 và Khon 3 Điu 29 Ngh đnh s 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 ca Chính ph quy đnh x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc chng khoán và th trường chng khoán được sa đi ti Khon 1 và Khon 36, Điu 1 Ngh đnh s 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 ca Chính ph sa đi, b sung mt s điu ca Ngh đnh s 108/2013/NĐ-CP, ông Vũ Huy Sơn b pht s tin 550 triu đng.

Căn c kết qu kim tra và các tài liu có trong h sơ, xem xét tính toán s li bt hp pháp t vic thc hin hành vi vi phm cho thy không có s li bt hp pháp t hành vi vi phm ca ông Vũ Huy Sơn nên không có yếu t hình s trong v vic này.

Do vy, UBCKNN đã ban hành quyết đnh x pht vi phm hành chính đi vi ông Vũ Huy Sơn.

Xem 1680 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.