Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

DIV giao lưu thể thao chào mừng 19 năm ngày thành lập

DIV giao luu the thao chao mung 19 nam ngay thanh lapNgày 4/11, ti Hà Ni, Bo him tin gi Vit Nam (BHTGVN) t chc giao lưu th thao chào mng 19 năm ngày thành lp (9/11/1999 - 9/11/2018) vi s tham gia ca các vn đng viên đến t Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, Ngân hàng Hp tác xã Vit Nam, Công ty TNHH MTV Qun lý tài sn các t chc tín dng Vit Nam (VAMC) và Trung tâm Thông tin tín dng quc gia Vit Nam (CIC).

Nhân dp k nim 19 năm ngày thành lp BHTGVN, hot đng giao lưu th thao được t chc vi mc đích to sân chơi lành mnh, rèn luyn ý chí, nâng cao th lc cho đi ngũ cán b, viên chc và người lao đng; đng thi tăng cường tình đoàn kết gia các cán b, nhân viên, c vũ, đng viên tinh thn phn đu, rèn luyn, to phong trào thi đua sôi ni. Đây cũng là dp đ cán b, công chc, viên chc các cơ quan, đơn v trong ngành Ngân hàng giao lưu, trao đi kinh nghim, góp phn hoàn thành tt nhim v.

Hi thao có ba ni dung thi đu, gm: Cu lông, bóng bàn và tennis, din ra trong không khí sôi ni và nhn được s c vũ nhit tình ca các c đng viên. Kết qu có 27 gii được trao cho các cp vn đng viên vi 7 gii nht, 7 gii nhì và 13 gii ba.

Đc bit, nhân dp k nim 19 năm ngày thành lp BHTGVN, Ban t chc đã trao tng gii “Vì s nghip th thao” dành cho nhng vn đng viên có nhiu đóng góp cho s nghip th thao ca BHTGVN trong thi gian qua.

Ti l trao gii, Ban lãnh đo BHTGVN chúc mng các vn đng viên đot gii, cm ơn s quan tâm ca các cp lãnh đo, đng thi ghi nhn và đánh giá cao s đóng góp ca các tp th, vn đng viên đã tích cc tham gia, to nên sân chơi lành mnh đ giao lưu đoàn kết, rèn luyn th lc, qua đó góp phn hoàn thành nhim v ca BHTGVN nói riêng và ca ngành Ngân hàng nói chung.

Xem 730 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.