Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI
Kỷ niệm 70 năm Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Kỷ niệm 70 năm Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Nhân dp K nim 70 năm ngày truyn thng Đng b Khi các cơ quan Trung ương, ngày 03/11/2018, Đng y cơ quan Ngân hàng Trung ương và Đng y cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương t chc Ngày hi th thao K nim 70 năm Đng b Khi các cơ quan Trung ương.

Tham d s kin có đng chí Sơn Minh Thng, y viên Ban Chp hành Trung ương Đng, Bí thư Đng y Khi các cơ quan Trung ương; đng chí Đào Minh Tú, Phó Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN), Ch tch Công đoàn Ngân hàng Vit Nam; cùng đông đo cán b, nhân viên hai cơ quan. Và đc bit ngày hi th thao đã thu hút trên 100 vn đng viên là lãnh đo, cán b, nhân viên hai đơn v tranh tài 4 b môn: tennis; cu lông; bóng bàn và bóng đá, vi các ni dung đôi nam n, đơn nam…

Đây là hot đng vô cùng ý nghĩa và sáng to trong đt thi đua chào mng 70 năm ngày truyn thng Đng b Khi các cơ quan Trung ương. Ngày hi th thao không ch rèn luyn sc khe, chào mng ngày truyn thng mà còn là hot đng giao lưu gia các đơn v trong Đng b Khi, góp phn hoàn thành tt nhim v chính tr ca hai cơ quan.

Trong thi gian qua, Đng y Khi các cơ quan Trung ương đã có nhiu hot đng có ý nghĩa thiết thc, hiu qu đ k nim 70 năm ngày truyn thng Đng b Khi các cơ quan Trung ương như: xây dng phim tài liu, xut bn sách lch s v Đng b Khi, xây dng nhà bia truyn thng ti ATK Vit Bc, t chc hi ngh trao đi kinh nghim trong xây dng Đng vi Đng y Khi các cơ quan ca 63 tnh, thành ph trc thuc Trung ương…

Ngày hi din ra trong không khí sôi ni và đoàn kết. Kết thúc Ngày hi, Ban t chc đã trao gii Nht, Nhì và Ba cho các vn đng viên có thành tích xut sc nht.

Xem 401 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.