Thứ bảy, 23 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Vốn tín dụng Agribank góp phần xây dựng thương hiệu nông sản Việt

Von tin dung Agribank gop phan xay dung thuong hieu nong san VietNhiu đi tượng, các mô hình sn xut nông nghip quy mô ln, doanh nghip nông nghip ng dng công ngh cao, nông nghip sch  đã được vay vn t Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) nhm xây dng thương hiu nông sn Vit mt cách bài bn và chuyên nghip.

Vi đnh hướng phát trin nông nghip công ngh cao như là mt trong nhng ngành trng tâm trong tương lai, trước khi có Ngh quyết s 30/2017/NQ-CP ca Chính ph v gói tín dng có quy mô 100 nghìn t đng dành cho “phát trin nông nghip công ngh cao”, t tháng 11 năm 2016, Agribank đã trin khai chương trình tín dng ưu đãi quy mô ti thiu 50 nghìn t đng phc v sn xut “Nông nghip sch” vì sc khe cng đng. Nh đó, nhiu đi tượng, các mô hình sn xut nông nghip quy mô ln, doanh nghip nông nghip ng dng công ngh cao, nông nghip sch  đã được vay vn t Agribank nhm xây dng thương hiu nông sn Vit mt cách bài bn và chuyên nghip.

Nông sn Vit gian nan tìm ch đng

Chúng tôi tìm v “th ph” tiêu Chư Sê (tnh Gia Lai) vào đúng thi đim giá tiêu rt xung tn đáy, bà con nông dân đang trong tình trng nhìn vườn tiêu mà rt nước mt. Nhiu gia đình đã không tr được phi bán vườn, ly hương đ tìm kế sinh nhai. Thế nhưng, thôn An Đin, xã Ia Blang, có mt “đi gia chân đt” vn sng kho t vườn cao su và h tiêu vi tng din tích hơn 35ha.

“Vùng đt Chư Sê này, cây tiêu đã ni tiếng không ch trong nước và vươn ra th trường nước ngoài. Nói đến tiêu là phi nói đến tiêu Chư Sê vì nhng người dân đây bao nhiêu năm qua đã sng và làm giàu nh nó. Tuy nhiên đ bo tn và gi vng thương hiu cho cây tiêu thì rt cn s tr giúp ca các cp và nht là ngân hàng trong vic h tr và bo h cho cây tiêu khi nó b rt giá”  ông Lê Hùng Hun mt lão nông quyết sinh t cùng cây tiêu Chư Sê Gia Lai tâm s

Không hùa theo phong trào “cht tiêu trng cây ăn qu”, ông Hun đã tìm đến Agribank cu cu bng viêc  cm c s đ đt vườn đ vay ngân hàng 7 t mua thêm gn chc ha đt m rng din tích trng h tiêu.

Bài toán đu tư khác người ca ông Hun khiến chúng tôi tò mò. Nhưng câu tr li ca v đi đin ch này chng có gì phc tp: “Đã mang nghip trng cây lâu năm, thì lúc nào cũng phi sn sàng đi mt vi nhng chu kỳ th trường rt giá”.

Mi cây h tiêu, cao su có vòng đi trung bình khong 15 - 20 năm, bao gi cũng có thi đim giá lên cao (li nhun hoàn toàn bù đp được chi phí đu tư kiến thiết), và khi đã hoàn vn đu tư ri, k c giá có xung 50.000 đng thì người trng vn có lãi (vì chi phí chăm sóc không cao).

Ông Hun cũng chia s: Đa phn người trng tiêu chết lòng tham. Thi đim giá tiêu đt k lc 180 - 200 ngàn đng/kg, người ta mua phân hoá hc ri khp vườn đ vt kit sc cây tiêu, ct ly năng sut cao đ bán kiếm li. Như vy là t hi mình, bi cây tiêu yếu rt d b nhim bnh và chết. Bao công sc đu tư coi như đ sông đ b.

Gia đình ông Hun có gn 20 năm trng tiêu hu cơ trên tr sng, chi phí bón lót phân chung thi đim kiến thiết tuy cao hơn, nhưng tiêu kho, sch bnh. Vườn tiêu rng hơn 5ha ca ông đã 15 tui, nhưng chúng vn cc kỳ sung sc, năm va ri năng sut đt hơn 20 tn, li nhun khong 700 triu đng. Bn cnh đó, vườn cao su hơn 30ha cũng cho li nhun mi năm khong 2 t đng.

Theo ông Thân Hu Mười - Giám đc Agribank chi nhánh huyn Chư Sê cho biết: Là ngân hàng có dư n cho vay ln nht trên đa bàn huyn, chúng tôi luôn khuyến khích nông dân m rng sn xut nông nghip theo hướng hu cơ, hiu qu bn vng. Không ch cho vay m rng sn xut, nhng năm qua, Agribank cũng tích cc gii ngân ngun vn vay ưu đãi theo chương trình tái canh cây cà phê; xây dng các chui sn xut nông sn t trang tri đến bàn ăn. Nh đng vn hu hiu này, nhiu nông dân đã vươn lên làm giàu, khiến b mt nông thôn ngày càng khi sc.

Góp sc ca “Bà đ Agribank”

15 năm trước, Hàm Yên là cái tên ít được biết đến, hoc có biết thì cũng là đa bàn đc bit khó khăn. Nhưng nay, Hàm Yên đã tr thành “đa ch” đ v đc sn trái cây và là 1 trong top 50 trái cây ni tiếng nht ca Vit Nam. Vi tng sn lượng hàng năm đt trên 45.000 tn, doanh thu đt hơn 500 t đng, cam sành Hàm Yên đã tr thành cây trng làm giàu bn vng ca đng bào Hàm Yên.

Theo ĐBQH Ma Th Thúy, trin khai Đ án Phát trin vùng sn xut cam sành tnh Tuyên Quang giai đon 2014-2020, tnh đã ban hành nhiu chính sách như h tr trng mi, trng li; chăm sóc cam kinh doanh. Đc bit, đi vi chính sách h tr, các trang tri trng cam đ điu kin được công nhn là kinh tế trang tri, ngoài được hưởng các chính sách ca Nhà nước, ca tnh theo quy đnh, còn được hưởng chính sách ưu tiên v khuyến nông, khoa hc k thut và chính sách v tín dng.

Bên cnh đó, các cán b tín dng Agribank Tuyên Quang  đã ch đng phi hp vi các cp chính quyn, đa phương, các t chc hi giúp đ các h có nhu cu được tiếp cn ngun vn kp thi. Ti Hàm Yên, hin dư n cho vay trng cam lên ti 106,6 t đng chiếm 73% tng dư n toàn huyn.

Bit danh “t phú chân đt”là cách gi ca gii thương lái dành cho nhng ông ch vườn cam Phù Lưu. Tính sơ sơ, hin Phù Lưu có hơn 40 t phú. Đa phn trong s h là người bn đa, gn bó vi cây cam ít cũng c chc năm, nhiu cũng ti vài ba thp k.

Anh Nình Hòa, sinh năm 1986, người dân tc Tày thôn Pá Han, xã Phù Lưu - mt trong nhng t phú tr tui nht nhì trong xã hn h gii thiu v đi cam 1.500 gc đang kỳ cho qu sung nht. Anh Nình Hòa khoe, có cây lâu năm cho thu hoch 1,5 tn qu/năm. Còn loi cây cho 2 t qu/năm là chuyn bình thường. Năm va ri, vườn cam ca anh cho sn lượng gn 200 tn, sau khi tr chi phí, thu nhp ca gia đình còn li hơn 1 t đng. Anh k, t lúc vào ngh đến nay anh vn luôn là khách hàng ca nông Ngân hàng Nông nghip và nh thế anh mi có điu kin đ phát trin kinh tế gia đình như bây gi.

Ngoài vic là t phú cam, anh Nình Hòa còn đm nhim chc Bí thư Chi b thôn Pá Han. Nh làm Bí thư đã giúp anh Hòa nm được ch trương đường li ca xã, ca huyn thm chí ca tnh trong m rng, quy hoch vùng cam; m rng th trường tiêu th; cách thc chăm sóc đ cho nhng vườn cam sch, cht lượng… t đó tìm hướng đi cũng như gi gìn thương hiu cam cho mình và bà con trong thôn.

Ch tch xã Phù Lưu Đ Hu Ước cho hay, cam ca Phù Lưu chiếm ½ sn lượng ca c huyn Hàm Yên. Cũng nh chuyn đi đúng hướng, nh ngun vn tín dng nông nghip luôn đáp ng kp thi nhu cu vay nên người dân có điu kin m rng sn xut, vươn lên làm giàu. Hin, Phù Lưu có 2.300 h thì có ti hơn 100 xe hơi, tr giá mi chiếc trên 1 t đng, chưa k hu như nhà nào cũng có xe ti đ ch hàng. Còn vic người dân xây nhà 2 - 3 t là chuyn bình thường.

Cây cam không ch giúp người dân s ti làm giàu, mà còn thay đi c đi sng ca người dân tái đnh cư thy đin Tuyên Quang. Hin, gn 100% h tái đnh cư v Phù Lưu có đt trng cam và sng được nh cây cam. Đin hình như gia đình ông Nông Khánh Hòa t xã Xuân Tân, huyn Na Hang di dân v thôn Nà Có. Sau chc năm đã s hu 7ha cam, thu nhp mi năm hơn 1 t đng.

Vì mt nn nông nghip xanh

Cây tiêu Chư Sê, cam Hàm Yên là mt trong nhng đc sn ca nông sn Vit trong nhng năm qua đã gây dng thành nhng thương hiu nông sn uy tín trên th trường quc tế. Vi quyết tâm đi mi. Vit Nam tr thành nước xut khu nông sn ln trên thế gii nên hin nay mô hình sn xut nông nghip được đu tư bài bn đúng hướng bước đu đã to s đng thun cao gia các doanh nghip và người dân, qua đó dn hình thành “làn sóng” đu tư phát trin nông nghip sch, ng dng công ngh cao, có đóng góp tích cc đi vi quá trình trin khai tái cơ cu nn nông nghip. Hin nay, Vit Nam vươn lên là mt trong 5 quc gia xut khu hàng đu thế gii vi mt s ngành hàng nông nghip. Nhiu nông sn xut khu thành công sang các th trường khó tính trên thế gii, ví d cao su, tiêu, rau qu… Trong 4 tháng đu năm 2018, xut khu nông sn đt 12,3 t USD. Trong đó, giá tr xut khu nông sn chính đt 6,5 t USD, tăng 11,9% so vi cùng kỳ; thy sn ước đt 2,4 t USD, tăng 13%; lâm sn 2,7 t USD, tăng 7,9%... Thay vì năm 2017 đt 36,7 t USD thì năm nay s vượt con s 40 t USD.

Ti th trường nông nghip, nông thôn, Agribank là ngân hàng khi xướng và tiên phong trin khai các chương trình cho vay ưu đãi đi vi các d án nông nghip sch, nông nghip công ngh cao. Đ đón “làn sóng” đu tư phát trin nông nghip ng dng công ngh cao, nông nghip sch, Agribank đã tích cc đng hành cùng ngành nông nghip Vit Nam vượt qua nhng khó khăn, thách thc trong quá trình phát trin kinh tế và hi nhp quc tế, biến đi khí hu, ô nhim môi trường và đc bit là v sinh an toàn thc phm. Mi đây, Agribank và Yanmar, doanh nghip đng th hai ca Nht Bn hot đng trong lĩnh vc sn xut, cung ng thiết b, máy móc phc v nông nghip, máy thy, đng cơ tàu bin đã ký tha thun  xây dng chương trình h tr tài chính đi vi khách hàng là doanh nghip, hp tác xã, h gia đình, cá nhân có nhu cu vay vn ti Agribank đ mua máy móc t các đi lý ca Yanmar Vit Nam.  Vic hp tác chính là “cu ni” quan trng cho nông dân Vit Nam tiếp cn vi công ngh, máy móc có cht lượng cao, hin đi và tiên tiến nht trên thế gii.

Vi mng lưới hơn 2.300 chi nhánh và phòng giao dch, tri qua gn 30 năm đng hành và phát trin ln mnh cùng đt nước trên hành trình đi mi, vi kinh nghim hot đng th trường nông nghip, nông thôn, Agribank đã thc s là mt ngân hàng ca “Tam nông” khi lan ta mng lưới ti tn các vùng sâu, vùng xa, biên gii, hi đo ca đt nước nhm cung cp các dch v tài chính ngân hàng ti tng thôn, bn, đáp ng hu hết các nhu cu ca khách hàng ti khu vc nông nghip, nông thôn. Din mo nông thôn Vit Nam nh nhng chính sách tín dng ưu đãi ca Agribank đang đi thay tng ngày. Agribank đã m ra cơ hi thoát nghèo và to cơ hi làm giàu cho nhiu nông dân, góp phn quan trng vào quá trình chuyn dch cơ cu kinh tế mi đa phương và thc s tr thành đòn by hiu qu trong phát trin nông nghip, nông thôn và xây dng nông thôn mi ti Vit Nam.

Xem 1525 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.