Thứ bảy, 23 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Agribank Vĩnh Phúc II bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau giaNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Vĩnh Phúc II thông báo bán đu giá tài sn bo đm. Thi gian đu giá: 10 gi 00 phút ngày 12/11/2018.

Tài sn bán đu giá: Quyn s dng đt ti tha đt s 220, t bn đ s: 31, tng din tích 304 m2 ti đa ch Khu 5, phường Tin Châu, TP. Phúc Yên, Tnh Vĩnh Phúc theo Giy chng nhn quyn s dng đt s AB 736056, s vào s: H 00008 do UBND th xã Phúc Yên, tnh Vĩnh Phúc (nay là Thành ph Phúc Yên, tnh Vĩnh Phúc) cp ngày 12/01/2006 đng tên h ông Nguyn Văn Giang. Tài sn đm bo trên được đm bo cho Công ty TNHH XD & TM Huy Quang vay vn ti Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc II.

Giá khi đim: 668.800.000 VNĐ (Bng ch: Sáu trăm sáu mươi tám triu tám trăm nghìn đng chn).

(Chi nhánh gi kèm theo thông báo đu giá tài sn)

Mi chi phí liên quan đến vic đăng ký, chuyn quyn s hu, s dng tài sn cũng như l phí công chng (nếu có) do người mua tài sn đu giá chu.   

Tin đt trước: 100.000.000 VNĐ (Mt trăm triu đng chn).

Kế hoch t chc đu giá

- Thi gian, đa đim bán h sơ tham gia đu giá: T ngày 24/10/2018 đến ngày 09/11/2018 (trong gi hành chính) ti tr s Công ty C phn Đu giá Thành An - Chi nhánh Vĩnh Phúc - Đa ch: S 5, ngõ 2, đường Chu Văn An, Liên Bo, TP. Vĩnh Yên, tnh Vĩnh Phúc.

- Thi gian, đa đim xem tài sn, giy t v quyn s hu, quyn s dng tài sn và tài liu liên quan: T ngày 24/10/2018 đến ngày 09/11/2018 (trong gi hành chính):

+ Khách hàng tham gia đu giá xem tài sn đu giá ti nơi có tài sn: Khu 5, Tin Châu, TP. Phúc Yên, Tnh Vĩnh Phúc.

+ Khách hàng tham gia đu giá xem giy t v quyn s hu, quyn s dng tài sn và tài liu liên quan ti tr s Công ty C phn Đu giá Thành An - Chi nhánh Vĩnh Phúc - Đa ch: S 5, ngõ 2, đường Chu Văn An, Liên Bo, TP. Vĩnh Yên, tnh Vĩnh Phúc.

- Thi gian, đa đim np h sơ đăng ký tham gia đu giá: T ngày 24/10/2018 đến ngày 09/11/2018 (trong gi hành chính) ti tr s Công ty C phn Đu giá Thành An - Chi nhánh Vĩnh Phúc - Đa ch: S 5, ngõ 2, đường Chu Văn An, Liên Bo, TP. Vĩnh Yên, tnh Vĩnh Phúc.

- Thi gian, đa đim np tin đt trước: T ngày 08/11/2018 đến ngày 09/11/2018 (trong gi hành chính): Khách hàng đăng ký tham gia đu giá np tin đt trước bng hình thc chuyn khon vào tài khon s 2800201009985 - Ti Ngân hàng Agribank - Chi nhánh tnh Vĩnh Phúc.

Đơn v th hưởng: Công ty C phn Đu giá Thành An - Chi nhánh Vĩnh Phúc.

- Thi gian, đa đim t chc cuc đu giá:    Vào hi 10 gi 00 phút ngày 12/11/2018 ti: Tr s Ngân hàng NN&PTNT Vit Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc II - Đa ch: S 88A, đường Trn Hưng Đo, phường Trưng Trc, thành ph Phúc Yên, tnh Vĩnh Phúc.

Thông tin chi tiết, liên h: Công ty CP Đu giá Thành An - CN Vĩnh Phúc: s 5 ngõ 2 đường Chu Văn An, phường Liên Bo, thành ph Vĩnh Yên, tnh Vĩnh Phúc/Mr Nam - ĐTDĐ: 0916.628.293.

Xem 1520 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.