Thứ bảy, 23 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Hội thảo Fintech - Cơ hội hợp tác từ Litva

Hoi thao Fintech Co hoi hop tac tu LitvaNgày 02/11/2018 ti Hà Ni, Đi s quán Cng hòa Litva, Ngân hàng Nhà nước Litva, Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam (VCCI) đng t chc hi tho “Fintech - Cơ hi hp tác t Litva trước thm Hip đnh thương mi t do Vit Nam - EU (EVFTA)”.

Tham d Hi tho có bà Ina Mareiulionyte - Đi s Litva ti Vit Nam, ông Marius Jurgilas, Thành viên Hi đng qun tr Ngân hàng Nhà nước Litva, bà Trn Th Lan Anh, y viên thường trc, Phó Tng thư ký VCCI; đi din Hip hi Ngân hàng Vit Nam, Hip hi Internet Vit Nam, Hip hi thương mi đin t Vit Nam, CLB Fintech, các doanh nghip, các ngân hàng thương mi, và các phóng viên báo chí, truyn hình ti Hà Ni.

Hip đnh thương mi t do Vit Nam - EU sp được ký kết trong thi gian ti s m ra cơ hi rt ln v giao thương thương mi, hp tác tài chính ngân hàng, nht là lĩnh vc thương mi đin t và công ngh tài chính Fintech gia các doanh nghip Vit Nam vi Litva nói riêng, các nước châu Âu nói chung. Trong đó, có nhng cam kết tham vng như EVFTA xóa b trên 99% thuế quan vi hàng hóa giao thương gia Vit Nam và Liên minh châu Âu; m ca đi vi các dch v tài chính EU…

Ti cuc Hi tho, ông Marius Jurgilas, Thành viên Hi đng qun tr Ngân hàng Nhà nước Litva cho biết, hin nay NHNN Litva đã xây dng được mi trường pháp lý thun li cho s phát trin ca Fintech và đã đt được nhiu kết qu quan trng trong vic ng dng Fintech. Ngành ngân hàng Litva đt ra mc tiêu dùng các gii pháp Fintech làm nn tng đ biến Litva tr thành ca ngõ giúp các đi tác trên toàn cu tiếp cn và m rng hp tác vi Châu Âu.

Vi mc tiêu đó, NHNN Litva đã thc hin s mnh là người h tr tích cc cho các doanh nghip mi tham gia th trường tài chính Litva, nht là trong năm đu tiên hot đng; cung cp các hướng dn, tư vn; h tr trước và trong quá trình xin cp phép; d b các điu khon pht trong nhng năm đu tiên doanh nghip mi thành lp và tp trung vào vic hướng dn, giúp đ doanh nghip mi điu chnh hot đng cho phù hp vi quy đnh ca pháp lut.

Theo đó, vi thế mnh v đi mi sáng to ca Litva, NHNN Litva đã chú trng xây dng và vn hành h thng cơ s h tng tài chính đm bo các hot đng thanh toán nhanh chóng, hiu qu đin hình như h thng thanh toán CENTROlink - SEPA bng đng Euro (ACH). Đây là nn tng quan trng ca h thng dch v tài chính nhanh chóng hiu qu, làm nn tng cho hot đng thương mi đin t gia Litva và các doanh nghip nước ngoài. Đng thi, NHNN Litva cũng đã đ ra quy đnh khung thi gian c th, minh bch vi chi phí thp trong vic cp phép hot đng ngân hàng.

Ti hi tho các din gi đến t các Hip hi cũng đã trao đi nhiu thông tin v s phát trin ca Fintech và thương mi đin t ca Vit Nam, xu hướng và tim năng phát trin ca Fintech Vit Namp; tìm hiu và trao đi v cơ hi đu tư, cơ hi hp tác t Litva trước thm Hip đnh thương mi t do Vit Nam - EU được ký kết.

Xem 220 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.