Thứ tư, 24 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Công ty ALCII và Agribank là 2 pháp nhân độc lập

Cong ty ALCII va Agribank la 2 phap nhan doc lapTrong thi gian gn đây, v vic Công ty Cho thuê Tài Chính II (ALCII) ca Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) phá sn đã thu hút được s quan tâm ca nhiu người. Vn đ đt ra là, trách nhim và nghĩa v thanh toán các khon n cho ch n và khách hàng ca ALCII sau khi phá sn?

Lut sư Trn Minh Hi - Giám đc điu hành Công ty Lut Basico trao đi v vn đ này.

Theo ông thì v mt pháp lý khi Công ty Cho thuê Tài chính II (ALC II) - công ty con ca Agribank b tuyên phá sn thì Agribank có trách nhim gì vi nghĩa v thanh toán đi vi các ch n và khách hàng ca ALCII hay không?

Lut sư Trn Minh Hi: Theo pháp lut thì Agribank và công ty ALC II là hai pháp nhân đc lp nên trách nhim ca hai t chc này là tách bit. Tr nhng trường hp Agribank đng ra bo lãnh cho nghĩa v ca ALCII, được xác nhn bng văn bn bo lãnh hp l.

Người nhn bo lãnh phi chng minh h có cơ s xác nhn rng mt bên th ba đng ra bo lãnh cho nghĩa v ca đi tác trc tiếp làm vic cùng. Nếu không chng minh được thì h s không có đ cơ s đ đòi hi quyn li bo lãnh.

Theo ông thông tin phá sn ca ALCII có nh hưởng đến hot đng ca các ngân hàng hay không khi mà có lung thông tin hướng đến vn đ ngân hàng phá sn?

Lut sư Trn Minh Hi: Vic mt công ty cho thuê tài chính phá sn s không nh hưởng đến hot đng ca ngân hàng bi các lý do sau:

Th nht, câu chuyn phá sn mt t chc tín dng (TCTD) đã được pháp lut chính thc tha nhn, coi nó là mt vn đ hết sc bình thường và trong tương lai nó tr thành mt trong nhng thuc tính ca th trường. Đng thi, có mt hành lang pháp lí rõ ràng cho phá sn ch không th đt nhiên tiến hành.

Th hai, điu mà không th ph nhn thc tin hin nay là đ phá sn mt ngân hàng Vit Nam là mt câu chuyn không h đơn gin vì nó liên quan đến h thng ngân hàng, s bình n ca nn kinh tế. Do đó, Nhà nước và các cơ chế hin hành vn còn đ sc đ can thip vào nhng trường hp như vy.

Đi vi ALCII là mt TCTD nhưng li không liên quan đến hot đng tin gi và không có mng lưới ph sóng như ngân hàng, tt nhiên khi mang công ty tài chính đ so sánh vi ngân hàng là "khp khing". Do đó, tác đng đến cng đng s không ln và nếu có s liên tưởng đến ngân hàng thì không phi là vn đ quá quan trng.

Th ba, mi an nguy và lo ngi ca người gi tin không ch nm câu chuyn ngân hàng phá sn bi vì câu chuyn này còn xa mà nm nhng v vic ngay trước mt như cán b nhân viên ngân hàng li dng uy tín ca ngân hàng đ xâm phm tin gi ca khách hàng. Có th kế đến các v gn đây như Huyn Như, Eximbank, OceanBank.

Do vy, đi vi người gi tin vic phòng đến vicngân hàng phá sn ca người gi tin là quá xa vi thc tin.

Khong thi gian trước đây, cũng đã xut hin các tin đn v phòng giao dch ca BIDV và LienVietPostBank phá sn. Theo ông, nguyên nhân nào dn đến nhưng tin đn này và ông có li nhn nh gì ti các ngân hàng trước nhng thông tin trên?

Lut sư Trn Minh Hi: V góc đ nguyên nhân rt khó đánh giá, nhưng v góc đ dư lun nhng tin đn liên quan đến ngân hàng phá sn đu mang tính nhy cm và có nhiu người quan tâm. Mc đích chính xác ca nhng người tung tin đn thì không rõ nhưng chc chn là không tt.

Tuy nhiên, nhìn vào s vic đó cũng có th cho mt cnh báo ca Ngân hàng Nhà nước cũng như các ngân hàng. Ngân hàng cn ph biến kiến thc ca người dân đ h hiu v t chc hot đng ngành ngân hàng. Bi vì mt chi nhánh hay phòng giao dch không th nh hưởng đến s sp đ ca c ngân hàng và pháp lý phá sn (nếu có) cũng là ngân hàng ch không phi là chi nhánh hay phòng giao dch.

Các ngân hàng cũng nên có nhng phương án d phòng cho nhng trường hp như trên và theo tôi được biết thì các ngân hàng đu chun b sn nhng phương án đ phòng tránh ri ro hot đng, ri ro thanh khon.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Xem 3429 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.