Thứ bảy, 26 Tháng 9 2020
TIN MỚI

VietinBank Bạc Liêu khai giảng khóa đào tạo Kỹ năng thuyết trình

VietinBank Bac Lieu khai giang khoa dao tao Ky nang thuyet trinhT ngày 15 - 26/10/2018, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh Bc Liêu phi hp vi Trường Cao Đng Kinh tế - K thut tnh Bc Liêu t chc khóa đào to K năng thuyết trình ti Chi nhánh.

Vi thi lượng 20 gi (10 bui, t 18 gi đến 20 gi), hc các ngày trong tun t ngày 15/10 đến ngày 26/10/2018, khóa đào to s giúp cho hc viên nm vng tng công đon ca vic thuyết trình như chun b bui thuyết trình, trình bày hiu qu bài thuyết trình; nâng k năng cho người hc biết cách có được ging nói hay, truyn cm hng, to thin cm thu hút người nghe; t tin to phong cách riêng ca mình khi thuyết trình; nm vng k thut s dng ngôn ng cơ th và di chuyn khi thuyết trình; gii quyết nhanh chóng các s c xy ra trong thuyết trình; truyn ti thông đip chính xác, ngôn t hiu qu ti người nghe.

Thông qua khóa đào to s góp phn cho cán b, nhân viên trong toàn Chi nhánh ngày càng t tin và hoàn thin mình trong các mt nghip v như: Tăng cường k năng đào to/t đào to các sn phm, dch v ca VietinBank và ti Chi nhánh; xây dng các phương pháp ch trì, t chc cuc hp hiu qu; tăng cường k năng đàm phán, thuyết trình, t tin gii thiu, mnh dn tư vn sn phm, dch v đến vi khách hàng nhm tăng trưởng công tác bán chéo sn phm, dch v ngân hàng ti Chi nhánh mnh v s lượng và cht lượng trong giai đon hin nay.

Xem 856 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng