Chủ nhật, 23 Tháng 2 2020
TIN MỚI

VietinBank Bạc Liêu khai giảng khóa đào tạo Kỹ năng thuyết trình

VietinBank Bac Lieu khai giang khoa dao tao Ky nang thuyet trinhT ngày 15 - 26/10/2018, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh Bc Liêu phi hp vi Trường Cao Đng Kinh tế - K thut tnh Bc Liêu t chc khóa đào to K năng thuyết trình ti Chi nhánh.

Vi thi lượng 20 gi (10 bui, t 18 gi đến 20 gi), hc các ngày trong tun t ngày 15/10 đến ngày 26/10/2018, khóa đào to s giúp cho hc viên nm vng tng công đon ca vic thuyết trình như chun b bui thuyết trình, trình bày hiu qu bài thuyết trình; nâng k năng cho người hc biết cách có được ging nói hay, truyn cm hng, to thin cm thu hút người nghe; t tin to phong cách riêng ca mình khi thuyết trình; nm vng k thut s dng ngôn ng cơ th và di chuyn khi thuyết trình; gii quyết nhanh chóng các s c xy ra trong thuyết trình; truyn ti thông đip chính xác, ngôn t hiu qu ti người nghe.

Thông qua khóa đào to s góp phn cho cán b, nhân viên trong toàn Chi nhánh ngày càng t tin và hoàn thin mình trong các mt nghip v như: Tăng cường k năng đào to/t đào to các sn phm, dch v ca VietinBank và ti Chi nhánh; xây dng các phương pháp ch trì, t chc cuc hp hiu qu; tăng cường k năng đàm phán, thuyết trình, t tin gii thiu, mnh dn tư vn sn phm, dch v đến vi khách hàng nhm tăng trưởng công tác bán chéo sn phm, dch v ngân hàng ti Chi nhánh mnh v s lượng và cht lượng trong giai đon hin nay.

Xem 642 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.