Thứ hai, 17 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Vietcombank triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning

Vietcombank trien khai he thong dao tao truc tuyen E learningNgày 08/10, ti Tr s chính, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) đã t chc L khi đng d án trin khai h thng đào to trc tuyến E-learning.

D án h thng đào to trc tuyến E-learning là d án thuc Đ án phát trin CNTT thc hin chiến lược phát trin Vietcombank đến năm 2020 do HĐQT giám sát cht lượng. D án được trin khai vi nhiu ý nghĩa thiết thc: (1) đa dng hóa phương thc đào to, kênh phân phi bài ging, góp phn đy mnh hot đng đào to; (2) nâng cao văn hóa hc tp trên toàn h thng thông qua vic giúp hc viên ch đng linh hot la chn ni dung hc tp phù hp; (3) tăng hiu qu ngun lc trin khai đào to; (4) trang b h thng tng th v đào to ti Vietcombank. Vi vic chuyn đi t Hc tp trung sang Hc tp hướng người dùng, các hc viên được tri nghim nhiu phương thc hc tp khác nhau, trên các thiết b khác nhau, ci thin kh năng phân tích chuyên sâu và có nhng tri nghim hc tp d dàng hơn.

Phát biu ti bui L, bà Phùng Nguyn Hi Yến - Phó Tng Giám đc, Trưởng Ban Trin khai đã nhn mnh tm quan trng ca d án vi Vietcombank nhm hin thc hóa mc tiêu tr thành ngân hàng đng s mt v cht lượng ngun nhân lc. Bên cnh vic hai bên phi phi hp cht ch, phía đi tác cn tp trung ngun lc cht lượng cao, chuyên bit đ thc hin d án. Cũng trong khuôn kh bui l, đi din Vietcombank và đi din nhà thu đã cùng ký biên bn cam kết tiến đ thc hin d án.

Gii pháp đào to trc tuyến E-learning là hình thc đào to phù hp vi xu hướng tt yếu trên thế gii. Ngoài vic góp phn đưa ra gii pháp đào to tng th hướng ti người dùng, E-learning còn là công c hu hiu trong công tác qun tr và phân tích hot đng đào to ca t chc.

Xem 213 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.