Thứ hai, 17 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Agribank TP.Hồ Chí Minh xây dựng niềm tin yêu trên thành phố mang tên Bác

Agribank TP Ho Chi Minh xay dung niem tin yeu tren thanh pho mang ten BacVi nhng n lc bn b, kiên trì, tiên phong đi đu và sn sàng thích ng vi nhng thay đi đ tn ti và phát trin, 30 năm qua, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh TP. H Chí Minh đã không ngng ln mnh và khng đnh được v thế thương hiu Agribank trên thành ph mang tên Bác.

Nhng bước trưởng thành

Chng đường 30 năm xây dng và phát trin (12/08/1988-12/10/2018) vi nhiu thăng trm, nhiu k nim đáng nh ca tp th cán b Agribank TP. H Chí Minh. Trong khong thi gian đó, nhiu thế h lãnh đo, cán b nhân viên đã cng hiến, đóng góp sc lc, trí tu xây dng chi nhánh vng mnh, góp phn xây dng công cuc phát trin kinh tế - xã hi ca đt nước, thành ph H Chí Minh nói chung và h thng Agribank nói riêng.

Cùng vi s chuyn đi ca nn kinh tế sau đi hi VI, ngành Ngân hàng Vit Nam đã tng bước thay đi và vn hành theo tinh thn đi mi c v cơ chế qun lý ln mô hình t chc nhm xây dng và hoàn thin cơ chế hot đng mi. Năm 1988, trên cơ s tiếp nhn 785 cán b nhân viên người lao đng t Ngân hàng nhà nước, chi nhánh tng bước xây dng cơ s vt cht, phát trin đi ngũ cán b, nhân viên, xây dng quy trình nghip v đáp ng yêu cu nhim v được giao. Ban đu, tuy còn gp nhiu khó khăn, th thách nhưng tp th cán b nhân viên chi nhánh đã hăng say, nhit huyết, va hc va làm, xung kích trên mt trn tài chính còn non tr, cho vay vn có hiu qu đi vi các công trình quc kế, dân sinh thuc mi lĩnh vc, phc v đc lc cho công cuc khôi phc kinh tế ca đt nước sau thng nht. Hàng lot công trình trng đim kinh tế ca thành ph H Chí Minh vi s tham gia, h tr ca chi nhánh đã được hình thành trong giai đon này như cho vay các d  án nông thôn trong đó có d án 2561-VN, cho vay Công ty Vt Tư Nông nghip 3, cho vay các vùng ngoi thành v chăn nuôi, trng trt… và rt nhiu công trình ln khác.

Theo đnh hướng ca Nhà nước, ca ngành ngân hàng, năm 1994, chi nhánh tng bước tri qua nhng giai đon chuyn biến v mô hình t chc, mng lưới và cơ chế hot đng cho phù hp vi tình hình thc tế. T hot đng cho vay tín dng theo kế hoch, chi nhánh đã phát trin thêm nhiu sn phm, dch v mi đáp ng nhu cu ca th trường như: cho vay đa thành phn kinh tế, thanh toán quc tế, cung cp dch v ngân hàng đin t, ngân hàng đi lý, y thác, . . Đc bit trong lĩnh vc thế mnh, chi nhánh tiếp tc cho vay xây dng cơ s h tng, các công trình trng đim ca Thành ph: Khu công nghip Lê Minh Xuân, Tân To, Tân Bình, cho vay xây dng Tòa nhà An Đông Plaza, Times Square, cho vay nhng người t nguyn hi hương theo chương trình EC; Thu - chi bo him xã hi; thu h tin đin trên đa bàn Thành ph H Chí Minh cho Tng công ty Đin lc TP.HCM, thu tin Bo him cho Công ty TNHH BHNT Prudential Vit Nam. Nhng d án, cơ s h tng trên đã mang li hiu qu, góp phn vào s phát trin kinh tế xã hi ca Thành ph mang tên Bác.

V thế trên th trường năng đng

Sau khi thc hin ch trương tách, sáp nhp ca Agribank, đến nay Chi nhánh luôn gi vng v thế ca mt chi nhánh ngân hàng tiên phong trên đa bàn và ca h thng Agribank. Vi nhng n lc bn b, kiên trì phn đu, tiên phong đi đu và sn sàng thích ng vi nhng thay đi đ tn ti và phát trin, chi nhánh không ngng ln mnh và khng đnh sc mnh ca mình. Tính đến nay, ngun vn ca chi nhánh đt trên 4.956 t đng, dư n đt 3.540 t đng, đi sng, thu nhp ca cán b, nhân viên được đm bo.

Kinh doanh hiu qu, chi nhánh vinh d góp phn n đnh kinh tế vĩ mô, phc v đu tư phát trin, đng hành và h tr các doanh nghip trên đa bàn, luôn theo sát, quan tâm đến các hot đng an sinh xã hi vì cng đng. Trong h thng, Chi nhánh vinh d được Hi s chính tin tưởng vào vai trò ch lc ca đơn v, đóng góp tích cc vào kết qu kinh doanh ca h thng, được giao làm đu mi thc hin nhiu nhim v quan trng.

Vi nhng đóng góp tích cc trong thi gian qua, Chi nhánh vinh d được Ch tch nước tng thưởng Huân chương Lao đng hng Ba vì đã có thành tích xut sc 2001-2005, Th tướng Chính ph tng Bng khen vì đã có nhiu thành tích trong công tác t 2000-2002, Ch tch UBND TP.HCM tng Bng khen 2003,2007, Thng đc tng Bng khen năm 2003 và nhiu phn thưởng cao quy khác  ca Agribank trao tng. Đây là ngun đng viên, khích l to ln đ các thế h nhân viên chi nhánh cùng hăng hái vươn lên, làm vic hết mình, cng hiến cho đt nước, cho ngành ngân hàng và cho Agribank.

Xem 3060 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.