Thứ hai, 17 Tháng 6 2019
TIN MỚI

GPBank lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng thương mi TNHH MTV Du khí Toàn cu (GPBank) thông báo vic la chn t chc đu giá tài sn.

Cụ thể, người có tài sn đu giá: Ngân hàng Thương mi TNHH MTV Du khí Toàn Cu - Chi nhánh Thăng Long - PGD TT Đông Đô a ch: S 102 Trn Đi Nghĩa, qun Hai Bà Trưng, Thành ph Hà Ni).

Tên tài sn: Quyn s dng tha đt và tài sn gn lin vi đt  ti  đa ch 104 (cũ 4) - H5- Khu H- TT Kim Liên -  Ngõ 41 Ph Đông Tác - Phường Kim Liên - Qun Đng Đa - Hà Ni, din tích 73,9 m2. Hình thc s dng: S dng riêng: 73,9 m2; s dng chung: 0 m2. Mc đích s dng: Đt đô th, thi hn s dng: lâu dài, theo Giy chng nhn Quyn s dng đt s AĐ 801510 , mã s 10109276780, s QĐ cp: 460/2006/QĐ - UB do UBND qun Đng Đa, thành ph Hà Ni cp ngày 07/03/2006 đng tên ông Phm Văn Nghi và v là bà Nguyn Th Thnh.

Slượng: 01 tài sn

Giá bán khi đim ca tài sn nêu trên là: 4.785.000.000 đng(Bn t, by trăm tám mươi lm triu đng chn). Trong trường hp bán đu giá không thành s tiếp tc bán đu giá, gim giá khi đim không quá 10% so vi mc giá lin k trước. Giá chưa bao gm phí công chng hp đng mua bán tài sn đu giá, thù lao dch v đu giá, các loi thuế, phí và l phí khác theo quy đnh pháp lut khi sang tên chuyn nhượng (nếu có)

Tiêu chí la chn:

- Có cơ s vt cht, trang thiết b cn thiết bo đm cho vic đu giá đi vi loi tài sn đu giá;

- Có phương án đu giá kh thi, hiu qu;

- Có năng lc, kinh nghim và uy tín khi t chc đu giá tài sn;

- Có thù lao dch v đu giá, chi phí đu giá tài sn phù hp;

- Có tên trong danh sách các t chc đu giá tài sn do B tư pháp tư pháp công b;

- Các tiêu chí khác phù hp vi tài sn đu giá do người có tài sn đu giá quyết đnh.

Thi gian, đa đim np h sơ đăng ký tham gia t chc đu giá: ti tr s Người có tài sn đu giá, t thi đim thông tin được đăng chính thc lên Website GPBank đến 17h00 ngày 9/10/2018.

Thông tin chi tiết, liên h vi đ/c Đ Minh Dũng; Chi nhánh Thăng Long - PGD Đông Đô (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; s đin thoi: 03.8583.4451/096.357.6998).

Xem 2856 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.