Thứ hai, 06 Tháng 4 2020
TIN MỚI

KienLong Bank khai giảng Lớp đào tạo huấn luyện theo chức danh K.20

KienLong Bank khai giang Lop dao tao huan luyen theo chuc danh K 20T 08 - 20/10/2018 ti TP.H Chí Minh, Ngân hàng Kiên Long (KienLong Bank) t chc lp đào to, hun luyn theo chc danh khóa K.20 dành cho 36 nhân viên tân tuyn thuc các chc danh Nhân viên chăm sóc khách hàng (CSKH), Nhân viên tín dng và Giao dch viên trên toàn h thng.

Lp đào to hun luyn theo chc K.20 được din ra đến hết ngày 20/10/2018. Ti đây, nhân viên tân tuyn s tham gia các chuyên đ đào to nâng cao v tài chính ngân hàng, nghip v thc tế ti Kienlongbank, sn phm dch v và quy trình, các k năng gii quyết vn đ vi s hướng dn chia s ca ging viên ni b và ging viên thnh ging bên ngoài. Tham quan thc tế ti doanh nghip đ đi chiếu vi các ni dung đã hc và hiu thêm v hot đng ca các khách hàng, đi tượng phc v ca Ngân hàng.

Thông qua chương trình đào to, Ban lãnh đo KienLong Bank mong mun s giúp cho các nhân viên tân tuyn sm hòa nhp vi môi trường làm vic ti Ngân hàng nhm h thng hóa và nâng cao kiến thc, k năng nghip v đáp ng yêu cu công vic ti đơn v được tt hơn. Đây cũng là cơ hi đ các nhân viên tân tuyn gp g, giao lưu, tht cht mi quan h đng nghip ti KienLong Bank.

Tính đến hết tháng 10/2018, KienLong Bank đã có 134 đim giao dch ti 28 tnh thành trên c nước cùng vi đi ngũ nhân s hơn 4.000 cán b, nhân viên, cng tác viên luôn được trau di và đào to hi nhp, đào to chc danh, đào to nghip v, k năng phù hp văn hóa doanh nghip.

Xem 641 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng