Chủ nhật, 20 Tháng 9 2020
TIN MỚI

BIDV trở thành đối tác đào tạo đạt chuẩn của ICAEW

BIDV tro thanh doi tac dao tao dat chuan cua ICAEWNgày 05/10/2018, ti Hà Ni, Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam BIDV đã được Vin Kế toán công chng Anh và x Wales (ICAEW) trao chng nhn “Đi tác đào to đt chun” (Authorised Training Employer - ATE).

Tr thành đi tác đào to đt chun ca ICAEW, BIDV s được hưởng các li ích trong công tác tuyn dng, đào to, phát trin ngun nhân lc như: (i) Nâng cao năng lc cnh tranh ca BIDV thông qua vic to cơ hi, gia tăng s lượng cán b BIDV có chng ch ngh nghip quc tế; (ii) Phát trin và thu hút ngun nhân lc cht lượng cao ngành kinh doanh, tài chính và kế toán thông qua các chương trình đào to thi chng ch và tiếp cn hc viên ưu tú ca ICAEW; (iii) Tiếp cn, kết ni các chương trình làm vic ca chuyên gia ICAEW ti Vit Nam đ t chc các chương trình đào to, hi tho phù hp cho BIDV; (iv) được ICAEW cp 05 sut hc bng (ngay sau khi là ATE) vi tng tr giá 85 triu đng dành cho cán b thi Chng ch quc tế v Tài chính, Kế toán và Kinh doanh (CFAB)...

Được biết, đến nay, ICAEW là đi tác th hai BIDV có quan h hp tác v đào to chng ch ngh nghip kế toán quc tế. Trước đó, vào tháng 10/2016, BIDV cũng đã được Hip hi kế toán công chng Úc (CPA Úc) công nhn là “Đi tác đào to đt chun”.

ICAEW được thành lp vào năm 1880 ti Vương quc Anh dưới s bo tr ca N hoàng Victoria, là thành viên sáng lp T chc Kế toán toàn cu và Liên minh Kế toán toàn cu; h tr phát trin ngh nghip cho hơn 150.000 thành viên ti hơn 154 quc gia trên toàn cu. Ti Vit Nam hin nay, ICAEW là t chc ngh nghip quc tế duy nht cung cp bng Kim toán viên công chng (ACA).
Xem 837 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng