Thứ hai, 17 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định vốn Nhà nước của các TCTDNN khi chuyển thành CTCP

Hinh anh gop y du thaoHip hi Ngân hàng Vit Nam đã có văn bn gi Ch tch Hi đng Qun tr (Hi đng thành viên),Tng Giám đc (Giám đc) các TCTD nhà nước và các NHTM Nhà nước nm c phn chi phi v vic Góp ý d tho Thông tư hướng dn xác đnh vn Nhà nước ca các TCTDNN khi chuyn thành CTCP.

Hip hi Ngân hàng Vit Nam (HHNH) đã nhn được Công văn s 7485/NHNN-TCKT ngày 03/10/2018 ca Ngân hàng Nhà nước (NHNN) v vic ly ý kiến góp ý d tho Thông tư hướng dn xác đnh vn Nhà nước ca các t chc tín dng nhà nước khi chuyn DNNN thành công ty c phn (D tho Thông tư).

Đ ngh các TCTD nhà nước vàcác NHTM Nhà nước nm c phn chi phitham gia ý kiến đi vi D tho Thông tư.

D tho Thông tư và tài liu liên quan xem tại đây.

Các ý kiến góp ý xin gi v Ban Pháp lut Nghip v - Hip hi Ngân hàng Vit Nam, s 193 Bà Triu, Hai Bà Trưng, Hà Ni theo s Fax: 0439742308; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 15/10/2018 đ tng hp gi NHNN.

Xem 350 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.