Thứ bảy, 26 Tháng 9 2020
TIN MỚI

HHNH Việt Nam tiếp Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới

Chiu ngày 28/9/2018, ti tr s Hip hi Ngân hàng Vit Nam (VNBA), TS. Nguyn Toàn Thng, Tng Thư ký VNBA cùng mt s ban chuyên môn đã có bui  làm vic vi Đoàn công tác v “Tăng cường Phát trin và lành mnh khu vc ngân hàng” ca Ngân hàng Thế gii (WB) do bà Katia D’ Hulster, chuyên gia trưởng lĩnh vc tài chính khu vc Đông Á và Thái Bình Dương làm trưởng đoàn.

Ni dung làm vic theo đ ngh ca Đoàn công tác WB là tìm hiu và tho lun các ch đ:  Gii thiu chung v VNBA, thành viên và các hot đng chính ca Hip hi, c th là các hot đng liên quan đến thuê và cho thuê bt đng sn, qun lý và thu hi n xu, phát mãi tài sn; Các chương trình đào to ca Hip hi trước đây và hin nay; Nhng vn đ thách thc chính mà các thành viên Hip hi phi đi mt. Đoàn công tác WB đc bit quan tâm đến các vn đ liên quan hot đng thm đnh giá, chng khoán hóa các khon n xu, khung kh pháp lý x lý n xu trong lĩnh vc ngân hàng ca Vit Nam.

Thay mt VNBA, TS. Nguyn Toàn Thng đã trao đi ci m các thông tin liên quan mà Đoàn công tác WB đ ngh. TS. Nguyn Toàn Thng cm ơn s h tr ca WB vi Vit Nam nói chung và hot đng ngân hàng Vit Nam nói riêng và by t mong mun tiếp tc nhn được s h tr ca WB trong tương lai.

Trước đó, ngày 24/9/2018, ti tr s Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN), Phó Thng đc Nguyn Kim Anh đã có bui làm vic vi Đoàn công tác ca WB trao đi v các Hp phn “Tăng cường x lý n xu và ngân hàng yếu kém”, “Tăng cường n đnh tài chính và an toàn vĩ mô”, và ý kiến ca Ban Lãnh đo NHNN v thiết kế và trin khai tng th D án h tr k thut.

Xem 922 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 01-10-2018 2:32 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng