In trang này

SeABank tiếp nhận Công ty Tài chính Bưu điện

SeABank tiep nhan Cong ty Tai chinh Buu dienSeABank chi 710 t đng đ mua Công ty Tài chính Bưu đin (PTF) t VNPT nhm ln sân sang mng tài chính tiêu dùng.

Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) đã tiếp nhn bàn giao Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu đin (PTF) t Tp đoàn Bưu chính Vin thông Vit Nam (VNPT).

Trước đó, SeABank đã đu giá mua thành công Công ty Tài chính PTF vào ngày 1/2 vi mc giá thành công 710 t đng. Thương v này được Thng đc Ngân hàng Nhà nước chp thun vào ngày 22/5.

Theo hp đng chuyn nhượng, SeABank s nhn chuyn giao toàn b mng kinh doanh tài chính bao gm: dch v thanh toán; h tr tài chính; tư vn doanh nghip; đu tư tài chính; kinh doanh tin t t Tp đoàn VNPT (gm cơ s vt cht, h thng mng lưới, nhân s và có trách nhim kế tha, phát trin dch v sau bán hàng đi vi toàn b các khách hàng đang s dng dch v ca công ty Tài chính Bưu đin PTF.

Mt khác, SeABank phi thanh toán cho VNPT 660 t đng (sau khi đã tr 50 t tin đt cc) thông qua hai đt và trong thi gian ba tháng k t ngày hp đng mua bán có hiu lc.

Bà Lê Thu Thy - Tng giám đc SeABank cho biết, th trường tài chính tiêu dùng ca Vit Nam đang phát trin, nhu cu ca khách hàng ngày càng tăng, vì vy SeABank quyết đnh m rng hot đng lĩnh vc tài chính tiêu dùng thông qua công ty tài chính.

Xem 378 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng