Thứ tư, 26 Tháng 2 2020
TIN MỚI

Citibank sẵn sàng hỗ trợ công nghệ cho ngành Ngân hàng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Citibank san sang ho tro cong nghe cho nganh Ngan hang trong cuoc cach mang cong nghiepNgày 12/9/2018, ti tr s Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN), Phó Thng đc Đào Minh Tú đã có bui làm vic vi Đoàn công tác ca Citibank do ông Alberto Cribiore - Phó Ch tch ph trách Khi Ngân hàng t chc, kiêm ph trách quan h vi cơ quan chính ph khu vc Châu Á-TBD làm trưởng đoàn.

Ti bui tiếp, Phó Thng đc Đào Minh Tú bày t s hân hnh được tiếp đón ông Alberto Cribiore và các cng s đến làm vic vi NHNN nhân dp Hi ngh Din đàn Kinh tế thế gii ASEAN 2018 ln này. Phó Thng đc đánh giá cao vai trò ca Citibank, là ngân hàng hàng đu trên thế gii vi b dày năng lc và kinh nghim hot đng hin đang cung cp các dch v tài chính, ngân hàng cho các doanh nghip đa quc gia, là cu ni quan trng đ m rng hơn na quan h đu tư, thương mi cũng như phát trin quan h hp tác hu ngh và đc bit là quan h đi tác toàn din gia Vit Nam và Hoa Kỳ.

Ghi nhn nhng đóng góp ca Citibank Vit Nam đi vi s phát trin ca khu vc ngân hàng tài chính Vit Nam, Phó Thng đc mong mun Citibank s tiếp tc hot đng đu tư kinh doanh có hiu qu ti Vit Nam. Đng thi, liên quan đến tim năng hp tác vi Citibank trong trin khai các chương trình, hot đng liên quan đến cách mng công ngh ln th tư và s hóa khu vc ngân hàng, Phó Thng đc cho biết, v ch trương, NHNN hoan nghênh vic các ngân hàng đang hot đng ti Vit Nam tăng cường chuyn đi sang ngân hàng s, nhm thúc đy thanh toán đin t trong thương mi đin t, là mt trong các mc tiêu ca “Kế hoch tng th phát trin thương mi đin t” giai đon 2016-2020 ca Chính ph Vit Nam v vic phát trin thanh toán không dùng tin mt.

Trong thi gian ti, NHNN mong mun Citibank cũng như các ngân hàng nước ngoài đang hot đng, kinh doanh ti Vit Nam tiếp tc trin khai các hot đng hp tác chia s kinh nghim và h tr các ngân hàng thương mi Vit Nam các thành tu v đi mi tài chính hướng ti mô hình ngân hàng s. Cũng trong bui làm vic, Phó Thng đc cho biết, ngoài vic tích cc tham gia cung cp thông tin, chia s kinh nghim và tư vn cho quá trình hoch đnh chính sách ca NHNN, trong thi gian ti, Citibank có th tiếp tc hp tác vi NHNN v t chc hi tho, đào to... liên quan đến quá trình s hóa h thng ngân hàng và phát trin lĩnh vc Fintech.

V phn mình, ông Alberto Cribiore - Phó Ch tch Citibank cm ơn Phó Thng đc đã dành thi gian tiếp đoàn, đng thi chúc mng Vit Nam đã t chc thành công Din đàn Kinh tế thế gii ASEAN 2018. Ông cũng gi li cm ơn s h tr, hp tác ca NHNN dành cho Citibank trong thi gian qua, đng thi nhn mnh mi quan h gia NHNN vi Citibank có ý nghĩa hết sc quan trng đi vi hot đng ca Citibank ti Vit Nam. Ông Alberto Cribiore khng đnh, Citibank vi thế mnh v nn tng công ngh hin đi trong lĩnh vc thanh toán, luôn sn sàng chia s và h tr NHNN nhng kinh nghim và hiu biết ca mình v s hóa h thng thanh toán. Ông cam kết: Ti Vit Nam, Citibank có th không phi là ngân hàng ln nht, nhưng s n lc đ tr thành ngân hàng tt nht. Phó Ch tch Citibank bày t tin tưởng, trong thi gian ti, mi quan h hp tác, h tr gia Citibank vi ngành Ngân hàng s ngày càng phát trin tt đp.

Xem 543 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.