In trang này

Đầu tư tư nhân tại Việt Nam tăng gấp đôi trong 13 năm

Dau tu tu nhan tai Viet Nam tang gap doi trong 13 namNgày 11/9 ti Hà Ni, Chương trình Phát trin Liên Hp Quc (UNDP) phi hp vi B Kế hoch và Đu tư (KH&ĐT) công b Báo cáo “Tài chính cho phát trin bn vng Vit Nam”.

Vi mc tiêu tng quát là h tr Vit Nam trong n lc ci cách vic huy đng, s dng và qun lý tài chính cho phát trin, nhm thc hin Chương trình ngh s Phát trin bn vng đến năm 2030, báo cáo “Tài chính cho phát trin bn vng Vit Nam” cung cp mt cái nhìn tng quan v nhng thay đi trong bc tranh tài chính phát trin Vit Nam. Báo cáo phân tích cơ cu, tính cht và xu hướng tài chính phát trin và các ngun đu tư cho phát trin Vit Nam có so sánh vi các nước khác (ch yếu là các nước trong khu vc ASEAN).

Báo cáo nghiên cu cho thy s gia tăng phát trin ca khu vc kinh tế tư nhân Vit Nam và vic m rng ngun tài chính tư nhân trong nước là ưu tiên hàng đu giúp Vit Nam đáp ng nhu cu tài chính đ thc hin thành công các SDG.

Đ bo đm các ngun tài chính công đóng góp có hiu qu vào vic thc hin thành công các SDG, cn m rng din thu thuế như là mt ngun thu ngân sách thường xuyên hơn, tăng ngun thu ngân sách t vic qun lý tt hơn các tài sn Nhà nước, đng thi nâng cao hiu qu chi tiêu Chính ph và đu tư công, cùng vi n lc qun lý tt n công.

Báo cáo cũng nêu bt s cn thiết phi bo đm quá trình chuyn tiếp thông sut ra khi giai đon tiếp nhn Tr giúp phát trin chính thc (ODA), qun lý tt hơn mi quan h tương tác gia các ngun tài chính cho phát trin, đng thi tăng cường hiu qu điu phi và hip lc gia các ngun tài chính khác nhau.

Th trưởng B KH&ĐT Lê Quang Mnh cho biết, thách thc ln nht là ngun lc cho s phát trin, cho đu tư cơ s h tng đ có th theo đui Chương trình ngh s 2030 vì s phát trin bn vng ca Vit Nam. Hin các dòng vn tài chính luân chuyn rt nhanh trong bi cnh Vit Nam có s thay đi ln, ngun vn tài tr đang gim dn. Vit Nam cn có s đánh giá đy đ v ngun lc tài chính cho phát trin bn vng và báo cáo này giúp cho Chính ph có cái nhìn thu đáo, lâu dài hơn.

Theo ông Haoliang Xu, Tr lý Tng thư ký Liên Hp Quc, Giám đc UNDP Khu vc Châu Á và Thái Bình Dương,  Báo cáo đánh giá tài chính cho phát trin cho thy bc tranh tài chính phát trin Vit Nam đang thay đi nhanh chóng.

Ông lưu ý: Đu tư t khu vc tư nhân trong nước tăng gp đôi vào năm 2015 so vi năm 2002, song ch chiếm 40% tng tài chính cho phát trin, và t l đu tư tư nhân trên đu người ca Vit Nam - 490 USD so vi mc trung bình ca các nước ASEAN là 690 USD - nm trong nhóm thp nht khu vc ASEAN.

Ông Haoliang Xu khuyến ngh Vit Nam sm thc hin mt s bin pháp, bao gm khuyến khích tăng đu tư tư nhân trong nước; đu tư công tp trung và huy đng đu tư tư nhân; thu hút nhng d án FDI liên kết công ty trong nước vi chui giá tr toàn cu; đy mnh thu thuế, qun lý tài sn công và áp dng thuế tài sn và thuế môi trường; và xây dng khuôn kh tài chính phi hp cho vic thc hin SDG.

Xem 450 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng