Thứ năm, 17 Tháng 10 2019
TIN MỚI

VAMC được chấp thuận chủ trương thành lập chi nhánh

Hinh anh VAMCNgày 10/9/2018, Thng đc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bn s 6816/NHNN-TTGSNH chp thun v ch trương thành lp chi nhánh ti thành ph H Chí Minh ca Công ty trách nhim hu hn mt thành viên qun lý tài sn ca các t chc tín dng (VAMC).

Văn bn nêu rõ, VAMC có trách nhim thc hin các th tc pháp lý liên quan đến thành lp và đăng ký hot đng ca Chi nhánh thành ph H Chí Minh theo quy đnh ca pháp lut.

Đng thi, VAMC phi tuân th đy đ các quy đnh pháp lut liên quan và hướng dn ca NHNN v t chc, hot đng; cơ chế qun lý, giám sát ca tr s chính đi vi chi nhánh đ đm bo an toàn, hiu qu hot đng, an toàn tài sn, giy t có giá.

Cùng vi đó, VAMC lưu ý vn đ hoàn thin quy đnh v tiêu chun, điu kin nhân s chi nhánh đm bo đ năng lc chuyên môn đ điu hành, thc hin công vic.

Mt khác, VAMC nghiên cu, b sung mt s ni dung khác v d kiến chi phí hot đng, d kiến khi lượng công vic chi nhánh thành ph H Chí Minh s được giao, thc hin và lượng hóa mc đ đóng góp vào vic hoàn thành nhim v ca VAMC… đm bo thiết thc, hiu qu.

Sau thi gian 12 tháng k t ngày ký văn bn này, VAMC không trin khai hot đng Chi nhánh đã được chp thun thành lp trên, văn bn này đương nhiên hết hiu lc.

Xem 518 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.