Chủ nhật, 18 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Tọa đàm Các sản phẩm tài chính của AIIB dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng không có bảo lãnh Chính phủ

Toa dam Cac san pham tai chinh cua AIIB danh cho dau tu co so ha tangNgày 11/9/2018, ti Hà Ni, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) phi hp vi Ngân hàng Đu tư Cơ s H tng Châu Á (AIIB) t chc Ta đàm “Các sn phm tài chính dành cho đu tư cơ s h tng không có bo lãnh Chính ph”.

Bui ta đàm dưới s đng ch trì ca Phó Thng đc NHNN Nguyn Kim Anh và Phó Ch tch AIIB Joachim Von Amsberg đng ch trì.Tham d Ta đàm, v phía Vit Nam có đi din lãnh đo các V, Cc thuc NHNN như V Hp tác quc tê, V Tín dng các ngành kinh tế… cùng các đi din mt s B, Ngành liên quan. V phía AIIB có các chuyên gia đến t V Chính sách và Ngân sách, V Đu tư. Ngoài ra, Ta đàm cũng thu hút được s có mt ca đi din các ngân hàng thương mi (NHTM), các qu đu tư tài chính và mt s nhà đu tư đã và đang tham gia lĩnh vc cơ s h tng.

Phát biu khai mc Ta đàm, Phó Thng đc NHNN Nguyn Kim Anh nhn mnh: “Vit Nam đang đi mi mô hình tăng trưởng vi vic thc hin các chương trình tái cơ cu, hướng ti mc tiêu phát trin bn vng. Trong bi cnh đu tư hin nay cho cơ s h tng t c khu vc công và tư nhân mi ch đáp ng được khong t 50-60% và nhu cu vn dành cho lĩnh vc này thi gian ti là rt ln nhm đáp ng yêu cu cho tăng trưởng, đ cân bng vic khai thác ngun lc cho đu tư phát trin và đm bo an toàn n công, Chính ph Vit Nam đã đ ra nhiu gii pháp nhm thu hút ngun vn t khu vc tư nhân, trong đó có vic đ ngh các đi tác phát trin quc tế như AIIB xem xét h tr Vit Nam thông qua khu vc ngoài Nhà nước, khu vc tư nhân mà không cn bo lãnh ca Chính ph nhm huy đng thêm ngun lc cho đu tư phát trin cơ s h tng”.

Vic khuyến khích tư nhân và h thng NHTM, qu đu tư trong nước tham gia mnh m vào các d án đu tư cơ s h tng đã và đang là mt mô hình huy đng vn thành công ti nhiu quc gia. Theo đó, các quc gia này thành lp Công ty Tài chính phát trin kết cu h tng đa phương nhm huy đng tài chính t nhiu ngun khác nhau, sau đó cung cp vn cho các d án mt cách trc tiếp hoc thông qua các NHTM và t chc tài chính trung gian trong nước.

Trong bi cnh đó, trên cơ s ch đo ca Th tướng Chính ph liên quan đến khai thác ngun vn cho khu vc tư nhân đu tư cơ s h tng mà không cn bo lãnh Chính ph, vi vai trò là cơ quan đi din ca Chính ph ti các t chc tài chính quc tế, NHNN đã ch đng làm vic vi các đi tác quc tế đ tìm kiếm cơ hi và phương thc hp tác phù hp vi tình hình mi, qua đó khai thác tt hơn ngun vn đa dng ca các t chc này phc v cho phát trin. Bên cnh phương thc tài tr truyn thng, thi gian ti các t chc tài chính quc tế đu có đnh hướng s đy mnh vic cho vay khu vc tư nhân và hp tác thông qua các đnh chế tài chính trung gian là các NHTM, các qu đu tư, thm chí là nhà đu tư trc tiếp tham gia d án.

Ta đàm này nhm mc đích to cu ni hiu qu gia AIIB và các đi tác tim năng ca Vit Nam, to cơ hi cho các bên liên quan tìm hiu kh năng hp tác, các sn phm tài chính ca AIIB có th s dng mà không cn có s bo lãnh ca Chính ph, phù hp vi nhu cu và điu kin thc tin ca Vit Nam.Vi vai trò là cơ quan qun lý Nhà nước v các hot đng tin t - ngân hàng ti Vit Nam và đi din ca Vit Nam ti AIIB, NHNN s luôn luôn đng hành và h tr tích cc các bên liên quan đ hin thc hóa mc tiêu trên.

Phó Ch tch AIIB Joachim Von Amsberg cho biết: “AIIB rt quan tâm đến vic tham gia h tr cho đu tư cơ s h tng ti Vit Nam. Và theo đ ngh ca Chính ph Vit Nam, AIIB s tp trung h tr cho khu vc tư nhân theo nhiu hình thc linh hot như tài tr trc tiếp, cp hn mc tín dng cho các ngân hàng thương mi, cung cp bo lãnh hoc huy đng thêm vn t th trường vn quc tế”.

Trong khuôn kh Ta đàm, các chuyên gia đến t AIIB đã báo cáo nhng kết qu sơ b 3 năm hot đng cũng như đnh hướng mc tiêu ca Ngân hàng AIIB ti Vit Nam trong thi gian ti. Các ý kiến ca các đi biu tham d Ta đàm tp trung v các điu kin vay vn, th tc vay vn cũng như nhng ưu đãi nếu có ca AIIB dành cho các d án cơ s h tng.

Ti Ta đàm, các bên đã tho lun v nhng đnh hướng chiến lược ca AIIB đi vi Vit Nam, các lĩnh vc ưu tiên cũng như các sn phm tài chính mà AIIB có th hp tác vi các đi tác Vit Nam trong thi gian ti. Phó Thng đc Nguyn Kim Anh mong mun AIIB tăng cường quan h hp tác và đng hành cùng Vit Nam trong các sáng kiến v hp tác tài chính dành cho khu vc tư nhân đ phát trin cơ s h tng.

Xem 469 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.