Thứ sáu, 10 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Thống đốc Lê Minh Hưng tiếp Phó Chủ tịch AIIB

Thong doc Le Minh Hung tiep Pho Chu tich AIIBNgày 11/9/2018, ti tr s Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, Thng đc Lê Minh Hưng đã có bui làm vic vi Ông Joachim Von Amsberg - Phó Ch tch Ngân hàng Đu tư Cơ s H tng Châu Á (AIIB).

Ti bui tiếp, Thng đc NHNN Lê Minh Hưng bày t vui mng chào đón Ông Joachim Von Amsberg cùng đoàn làm vic trong chuyến công tác và tham d Hi ngh Din đàn Kinh tế Thế gii v ASEAN 2018 (WEF ASEAN) t chc ti Vit Nam. Đc bit, Thng đc Lê Minh Hưng chúc mng Ông Joachim Von Amsberg sang thăm Vit Nam ln đu tiên trên cương v Phó Ch tch AIIB k t chuyến thăm Vit Nam vào năm 2015, khi ông còn là Phó Ch tch Ngân hàng Thế gii (WB). Thng đc Lê Minh Hưng cm ơn Ông Phó Ch tch AIIB đã có nhng h tr quý báu cho Vit Nam trước đây, đng thi tin tưởng Ông s giúp tăng cường quan h hp tác Vit Nam - AIIB trong tương lai như Ông đã tng thúc đy quan h gia Vit Nam và WB trước đây.

Chúc mng thành tu AIIB đã đt được sau 3 năm đi vào hot đng, Thng đc NHNN khng đnh, “Là cơ quan đi din chính thc ca Vit Nam ti AIIB, NHNN s tích cc phi hp vi các cơ quan đ đm bo Vit Nam là mt thành viên đáng tin cy, có uy tín, có đóng góp cho hot đng ca AIIB.”

Đến nay, AIIB đã tài tr 29 d án tr giá 5,85 t USD cho 13 nước; đng thi tăng s lượng thành viên lên 87 (t 57 thành viên sáng lp ban đu). Điu này cho thy AIIB đang dn chng t v thế là mt t chc tài chính đa phương có uy tín, đáng tin cy. Ngoài ra, NHNN luôn đánh giá cao AIIB trong vic xây dng các văn bn đnh hướng hot đng v qun tr điu hành, huy đng ngun vn tư nhân, phát trin các ngành (như năng lượng, giao thông, phát trin đô th bn vng…). Đây được coi là nn tng đ AIIB thc hin s mnh và mc tiêu đ ra trong tương lai.

Phát biu ti bui làm vic, ông Joachim Von Amsberg bày t cm ơn đóng góp và h tr ca Chính ph Vit Nam đi vi AIIB trong quá trình phát trin. “Vit Nam đã là thành viên tích cc, luôn có tiếng nói quan trng trong hot đng ca AIIB”, ông Joachim Von Amsberg khng đnh. AIIB đánh giá rt cao s tham gia ca NHNN trong vic tham gia qun tr AIIB và đ ngh Vit Nam tiếp tc đóng vai trò tích cc, trách nhim đi vi các hot đng ca AIIB trong thi gian ti.

Phó Ch tch AIIB cũng cho biết, Ngân hàng này hin đang rt quan tâm đến vic h tr các d án phát trin cơ s h tng c th ca Vit Nam. Ngay trong dp tham d Din đàn Kinh tế thế gii WEF ASEAN ln này, các bên s có nhiu cuc gp g, tiếp xúc đ có th sm đi đến quyết đnh cui cùng.

Ti bui làm vic, Thng đc NHNN và Phó Ch tch AIIB đã trao đi và cp nht tình hình hot đng các d án ca AIIB ti Vit Nam cũng như đnh hướng mc tiêu ca NHNN trong thi gian ti.

Xem 546 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng