Thứ ba, 22 Tháng 10 2019
TIN MỚI

SHB gia tăng tiện ích dịch vụ Ngân hàng Điện tử

SHB gia tang tien ich dich vu Ngan hang Dien tuT ngày 12/9/2018, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Ni (SHB) gia tăng tin ích dch v Internet Banking dành cho các doanh nghip vi giao din thân thin và tính năng ưu vit, d dàng s dng nhanh chóng, an toàn, hiu qu mi lúc mi nơi.

Sn phm SHB Internet Banking dành cho khách hàng doanh nghip được phát trin da trên nhng nghiên cu k lưỡng v nhu cu ca khách hàng, đm bo tính thân thin người dùng, an toàn, bo mt và chính xác. Khách hàng s có được tri nghim hoàn toàn mi vi giao din d s dng; tiết kim thi gian, ti ưu hiu qu tài chính cho doanh nghip, b sung nhiu tính năng hin đi như: chuyn tin liên ngân hàng nhanh 24/7 (nhn tin trong 1 phút), đt lch chuyn tin tương lai/ đnh kỳ, duy trì s dư tài khon t đng, chuyn tin mt ln đến nhiu tài khon trong và ngoài h thng SHB và nhiu tin ích khác.

Ngoài ra, khách hàng có th phân quyn s dng dch v cho người dùng trong doanh nghip mt cách linh hot theo tài khon truy cp, danh mc truy cp, hn mc giao dch, tài khon th hưởng được phép chuyn tin đến.

Bên cnh đó, khách hàng hoàn toàn có th truy cp dch v trên các thiết b di đng có kết ni Internet đ s dng vi đy đ tính năng như truy cp trên máy tính. Khách hàng truy cp ti đa ch https://ibanking.shb.com.vn/corp, đăng nhp và thc hin đi mt khu ln đu đ s dng dch v.

Phát biu v tính năng mi ca dch v Internet Banking dành cho khách hàng doanh nghip, Tng giám đc SHB - ông Nguyn Văn Lê cho biết: “Dch v ngân hàng đin t ca SHB cung cp đy đ các tin ích đáp ng ngày càng đa dng nhu cu ca các t chc doanh nghip, kh năng x lý giao dch nhanh chóng, đm bo an toàn, bo mt, tr thành mt kênh giao dch hiu qu, tiết kim ngun nhân lc, gim chi phí hot đng cho c ngân hàng và khách hàng doanh nghip. Vi mong mun không ngng nâng cao cht lượng dch v và hướng ti là ngân hàng đi đu áp dng công ngh s trong giao dch ca khách hàng, đnh hướng năm 2018 và các năm tiếp theo, SHB s liên tc trin khai hàng lot gii pháp mi trên nn tng công ngh hin đi theo xu hướng 4.0”.

Thông tin chi tiết, liên h ti tt c các đim giao dch ca SHB trên toàn quc hoc tng đài H tr khách hàng 24/7: 1800.588.56

Xem 3668 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.