In trang này

BIDV Quảng Ninh đổi tên và địa điểm Phòng Giao dịch Hà Lầm

BIDV anh hoat dongT ngày 10/9/2018, Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Qung Ninh thay đi tên và đa đim Phòng Giao dch Hà Lm.

Tên gi:

- Tên gi cũ: Phòng Giao dch Hà Lm thuc Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh.

- Tên gi mi: Phòng Giao dch Cao Thng thuc Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh.

Đa đim:

- Đa ch cũ: T 1, khu 4, phường Hà Lm, TP. H Long, tnh Qung Ninh.

- Đa ch mi: T 30, khu 3, phường Cao Thng, TP. H Long, tnh Qung Ninh.

Thi gian thay đi: k t ngày 10/9/2018.

Xem 2759 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng