Thứ tư, 21 Tháng 8 2019
TIN MỚI

BIDV Quảng Ninh đổi tên và địa điểm Phòng Giao dịch Hà Lầm

BIDV anh hoat dongT ngày 10/9/2018, Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Qung Ninh thay đi tên và đa đim Phòng Giao dch Hà Lm.

Tên gi:

- Tên gi cũ: Phòng Giao dch Hà Lm thuc Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh.

- Tên gi mi: Phòng Giao dch Cao Thng thuc Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh.

Đa đim:

- Đa ch cũ: T 1, khu 4, phường Hà Lm, TP. H Long, tnh Qung Ninh.

- Đa ch mi: T 30, khu 3, phường Cao Thng, TP. H Long, tnh Qung Ninh.

Thi gian thay đi: k t ngày 10/9/2018.

Xem 2629 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.