Chủ nhật, 19 Tháng 1 2020
TIN MỚI

Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào bất động sản

Hinh anh tin dung mua bat dong sanChính ph va ban hành Ngh quyết phiên hp thường kỳ tháng 8/2018, trong đó, Chính ph yêu cu Ngân hàng Nhà nước Vit Nam tiếp tc điu hành chính sách tin t thn trng, linh hot, h tr thanh khon hp lý cho các t chc tín dng.

Ngh quyết yêu cu trong nhng tháng còn li ca năm 2018, các b, cơ quan, đa phương tuyt đi không được ch quan, bám sát yêu cu và tình hình thc tin, tăng cường k lut, k cương hành chính, đ cao trách nhim người đng đu, t chc thc hin quyết lit, đng b các nhim v, gii pháp đã đ ra gn vi đôn đc, kim tra, đy nhanh tiến đ hoàn thành.

C th, Chính ph yêu cu các B: Kế hoch và Đu tư, Tài chính, Công thương, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam thường xuyên theo dõi sát din biến tình hình quc tế và trong nước, có gii pháp đi vi các lĩnh vc còn dư đa, phi hp điu hành các chính sách kinh tế vĩ mô linh hot, hiu qu, ng phó tt nht vi tác đng bt li ca kinh tế thế gii, góp phn kim soát lm phát, gi vng n đnh kinh tế vĩ mô.

Ban ch đo điu hành giá theo dõi sát din biến giá c th trường các mt hàng thiết yếu, kp thi x lý các vn đ phát sinh khi th trường có biến đng bt thường.

Riêng lĩnh vc tài chính ngân hàng, Chính ph yêu cu Ngân hàng Nhà nước Vit Nam tiếp tc điu hành chính sách tin t thn trng, linh hot, h tr thanh khon hp lý cho các t chc tín dng, kim soát cht ch tín dng vào lĩnh vc bt đng sn. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát hot đng ngân hàng, đm bo an toàn h thng; tiếp tc đy mnh thc hin Đ án cơ cu li h thng các t chc tín dng gn vi x lý n xu giai đon 2016 - 2020. Bo đm cht lượng dch v, an toàn hot đng thanh toán đin t, thanh toán th.

B Tài chính thc hin nghiêm k lut tài chính - ngân sách nhà nước, qun lý cht ch ngân sách nhà nước t khâu d toán đến điu hành, thc hin, quyết toán; tp trung chng tht thu thuế, n đng thuế, chng chuyn giá, phi hp cht ch vi các đa phương quyết tâm hoàn thành vượt d toán thu ngân sách nhà nước; điu hành chi cht ch, tiết kim, chng lãng phí, nht là chi mua sm tài sn công, hi hp, phn đu gim bi chi ngân sách dưới mc 3,7%/GDP; ch đng phát hành trái phiếu Chính ph đa dng kỳ hn, kênh huy đng, phù hp vi yêu cu thanh toán, gii ngân và din biến th trường; đy mnh áp dng hóa đơn thuế đin t. Tp trung ci cách, đơn gin hóa th tc hành chính trong lĩnh vc hi quan theo chun quc tế. Tăng cường qun lý, kim tra, phát hin, x lý nghiêm các trường hp buôn lu, gian ln thương mi và sn xut, kinh doanh hàng gi.

Xem 585 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.