Chủ nhật, 05 Tháng 7 2020
TIN MỚI

WEF ASEAN 2018: Chia sẻ tầm nhìn, khơi nguồn ý tưởng, kết nối giao thương

Ngày 11/9, ti Trung tâm Hi ngh Quc gia, Hà Ni chính thc din ra Hi ngh Din đàn Kinh tế thế gii v ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018), thu hút s quan tâm t nhiu nhà lãnh đo, nhiu doanh nghip, nhiu t chc trong khu vc và quc tế.

Vi ch đ “Tinh thn doanh nghip và Cách mng công nghip ln th 4”, Hi ngh WEF ASEAN 2018 đóng vai trò là mt din đàn ln và có uy tín trong khu vc, có s tham d ca hơn 1.000 đi biu là lãnh đo nhiu nước trong và ngoài khu vc, nhiu t chc quc tế ln và đông đo lãnh đo các tp đoàn hàng đu thế gii. Đáng chú ý, đây s là nơi hi t ca 80 start-up hàng đu khu vc ASEAN, trong đó, phn ln là các start-up accelerator (tăng tc khi nghip), các qu đu tư mo him, các chuyên gia công ngh và các nhà lãnh đo truyn thông.

Bao gm khong gn 60 phiên tho lun, Hi ngh WEF ASEAN là din đàn đ các nhà lãnh đo và các doanh nghip hàng đu thế gii và khu vc chia s ý tưởng, chính sách, bin pháp v phát trin khi nghip, tranh th cơ hi cũng như hp tác gii quyết các vn đ cách mng công nghip 4.0 đt ra cho các nước ASEAN và khu vc.

Mt s hot đng chính ca Hi ngh là Din đàn m có ch đ “ASEAN 4.0 vì mi người dân”; Chiêu đãi chào mng đi biu; L đón chính thc Hi ngh WEF-ASEAN 2018; Phiên Khai mc toàn th Hi ngh; D hi Văn hóa Vit Nam; Phiên Bế mc Hi ngh và trao chuông cho nước ch nhà Hi ngh WEF-ASEAN 2019, Chương trình tham quan qung bá du lch Vit Nam.

Khung chương trình ngh s vi các phiên hp, hot đng, trong đó có nhiu phiên toàn th được truyn hình, phát trc tiếp trên trang web ca Din đàn Kinh tế thế gii và các hãng thông tn có uy tín trên thế gii. Trong thi gian Hi ngh, d kiến s din ra các cuc gp, chuyến thăm chính thc ca các nhà lãnh đo cp cao các nước trong khu vc đến Vit Nam nhm làm sâu sc hơn quan h song phương cũng như tăng cường phi hp trong các vn đ khu vc và quc tế.

Đc bit, trong khuôn kh Hi ngh WEF ASEAN 2018 cũng s din ra Hi ngh Thượng đnh kinh doanh Vit Nam. D kiến, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc và Ch tch WEF Borge Brende s phát biu khai mc và đi thoi vi cng đng doanh nghip.

Vi n lc điu phi ca Vit Nam, Hi ngh dành không gian riêng cho qung bá các nước ASEAN vi ni dung phong phú, hình thc sinh đng, th hin thông đip v Ngôi nhà chung Cng đng ASEAN đa văn hóa, đa dân tc, thm tình đoàn kết, cùng chung tm nhìn, cùng chung bn sc. Đây là đim đc đáo và chưa tng có các hi ngh WEF trước đây.

Hi ngh Din đàn Kinh tế thế gii v ASEAN năm 2018 là cơ hi đ thúc đy các đi tác tăng cường hp tác vi Vit Nam, các tp đoàn hàng đu thế gii có tim lc tài chính, công ngh và th trường quan tâm, tăng cường đu tư vào Vit Nam, góp phn tích cc m rng th trường, tranh th ngun vn có cht lượng, công ngh hin đi phc v tiến trình cơ cu li nn kinh tế và đi mi mô hình tăng trưởng.

Vic Vit Nam đăng cai t chc hi ngh quan trng này không ch khng đnh v thế, uy tín ngày càng cao ca Vit Nam trên trường quc tế, mà còn to cơ hi "vàng" đ đưa hình nh Vit Nam đến vi đông đo doanh nghip trong khu vc và trên thế gii, thúc đy hp tác gia các đi tác vi Vit Nam.

Là nước ch nhà và đng t chc Hi ngh WEF ASEAN, Vit Nam đã to được du n khi đưa vn đ Cách mng công nghip ln th tư vào ni hàm ch đ ca Hi ngh, cũng như lng ghép nhiu vn đ Vit Nam và các nước ASEAN quan tâm vào ni dung ngh s ca Hi ngh như khi nghip sáng to, h tng và đô th thông minh, lao đng- vic làm trong cuc Cách mng công nghip ln th tư, phát trin ngun nhân lc, nông nghip công ngh cao…

Đây là các ch đ thi s rt thiết thc đáp ng quan tâm chung ca các nước ASEAN, vi nhiu nước trên thế gii và đc bit là vi Vit Nam, đng thi cũng gn kết cht ch vi ch đ ca ASEAN năm nay là Xây dng mt Cng đng ASEAN t cường sáng to. Hi ngh WEF ASEAN 2018 s là cơ hi rt tt đ các bên có th gp g chia s kinh nghim cũng như chun b tt nht đ bước vào cuc cách mng công nghip 4.0 mt cách hiu qu.

Hi ngh s góp phn m rng cánh ca hp tác cho các nước trong khu vc và trên thế gii, đng thi cng c s đoàn kết và qung bá hình nh mt ASEAN phát trin năng đng và sáng to trong thi đi Cách mng 4.0.

Xem 645 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng