In trang này

PVcomBank trao học bổng cho sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân

PVcomBank trao hoc bong cho sinh vien DH Kinh te Quoc danNgày 5/9/2018, hòa chung không khí sôi đng ca bui khai ging năm hc mi 2018-2019, ti Hà Ni, Ngân hàng Đi chúng Vit Nam (PVcomBank) đã trao s tin tài tr hc bng tr giá 1,5 t đng cho sinh viên Trường Đi hc Kinh tế Quc dân thông qua Qu hc bng Thp sáng nim tin.

Đây là hot đng nhm tiếp tc thc hin Tha thun hp tác và h tr gia PVcomBank vi Trường ĐH Kinh tế Quc dân ký kết vào năm 2015.

Theo tha thun này, PVcomBank cam kết tài tr hc bng cho sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quc dân 2 t đng. Sau mt thi gian hp tác và đt kết qu nht đnh vi hơn 400 triu đng được trao, PVcomBank và Trường ĐH Kinh tế Quc dân tiếp tc trin khai trao hc bng 1,5 t đng còn li trong 5 năm t 2018-2022.

Qu hc bng Thp sáng nim tin ra đi ngày 21/05/2007 do t chc tin thân ca PVcomBank sáng lp vi mc tiêu tìm kiếm và trao hc bng cho tân sinh viên hiếu hc có hoàn cnh đc bit khó khăn, đt kết qu cao thi tuyn vào các trường ĐH khp mi min T quc, giúp các em có cơ hi đến trường, đến ging đường đi hc.

Hin Qu được qun lý và điu hành bi PVcomBank, Tng công ty Du Vit Nam (PVOIL), Tng công ty CP Dch v K thut Du khí Vit Nam (PTSC) và Tng công ty CP Khoan và Dch v khoan Du khí (PV Drilling).

Sut 11 năm qua, Qu hc bng Thp sáng nim tin đã giúp đ hơn 1.000 sinh viên nghèo hiếu hc có cơ hi đến vi ging đường đi hc và cho các em nim tin vượt lên chính mình. Đã có hàng trăm sinh viên ra trường là nhng k sư, bác sĩ, dược sĩ, giáo viên, c nhân kinh tế, tài chính, ngân hàng… Nhiu em hin đã có công vic n đnh, đang làm vic ti PVcomBank, bước đu thành công trong cuc sng và s nghip.

Xem 4133 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng