In trang này

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng mạnh

Hinh anh xuat nhap khau cua MyNgày 05/9, B Thương mi M công b s liu cho thy, thâm ht thương mi ca nước này đã tăng lên 50,1 t USD trong tháng 7 do nhp khu đt mc k lc.

Xut khuđã gim mnh trong tháng 7 khi hàng hóa M đi mt vi các bin pháp đáp tr thuế quan nhiu nước. Chênh lch gia nhp khu và xut khu hàng hóa và dch v đã tăng hơn 4 t USD, tương đương 9,5%, lên 50,1 t USD. Đây là tháng th hai liên tiếp thâm ht thương mica M tăng sau khi xut khu đã tăng vt trong tháng 5, giúp bù đp được nh hưởng t các bin pháp thuế quan nhm vào sn phm M xut sang nước ngoài.

Nhp khu ca M trong tháng 7 đã tăng 0,9% lên 261,2 t USD, mc k lc c v sc mua hàng hóa ln dch v. Trong khi đó, xut khu đã gim 1% xung 211,1 t USD, vi s lượng hàng hóa công nghip và du m đt mc k lc. Doanh thu t mt hàng đu tương đã gim 700 triu USD do các bin pháp thuế quan t Trung Quc, trong khi nhp khu du m đt mc cao nht trong 4 năm lên 23,6 t USD, vi mc giá trung bình cao nht trong 4 năm là 64,63 USD/thùng. Xut khu và nhp khu ô tô đu tăng, song mt hàng máy bay li gim 1,6 t USD.

Xét theo th trường, thâm ht thương mi ca M vi Trung Quc và Liên minh châu Âu (EU) đã tăng lên mc k lc ln lượt là 36,8 t USD và 17,6 t USD, din biến này trái ngược vi nhng tuyên b ca Tng thng Trump khi ông quyết đnh áp đt thuế quan. Trong khi đó, thâm ht thương mi vi Canada cũng tăng t 1 t USD lên 3,1 t USD. Trái ngược vi xu hướng này, thâm ht vi Mexico li gim gn 2 t USD xung 5,5 t USD.

Trước đó, vi lý do an ninh quc gia, Tng thng Trump đã tuyên b áp mc thuế 25% và 10% ln lượt đi vi mt hàng thép và nhôm nhp khu t EU, Canada và Mexico. Quyết đnh này có hiu lc t ngày 1/6 va qua. M cũng thi áp mc thuế quan đi vi s mt hàng nhp khu t Trung Quc tr giá 50 t USD. Các nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ tình hình quan hệ thương mại giữa Washington và Bắc Kinh trong bối cảnh những đn đoán rng chính quyn ca Tng thng Trump s tiến hành áp thuế lên lượng hàng hóa tr giá 200 t USD nhp khu t Trung Quc sm nht trong tun này.

Theo TTXVN

Xem 511 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng