Chủ nhật, 20 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Hội thảo “Cơ sở hạ tầng tài chính: Hệ thống sinh thái cho sự phát triển của ngành tài chính”

Hoi thao Co so ha tang tai chinhNgày 24/8/2018 tại TP.Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tổ chức Tài chính quốc tế IFC, thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới đã phối hợp tổ chức Hội thảo về chủ đề “Cơ sở hạ tầng tài chính: Hệ thống sinh thái cho sự phát triển của ngành tài chính”, dành cho các giảng viên khoa tài chính ngân hàng của 6 trường đại học trên địa bàn.

Mở đầu hội thảo, bà Phạm Thị Thanh Huyền, Chuyên gia cao cấp phụ trách Chương trình Phát triển Cơ sở hạ tầng tài chính tại Việt Nam, IFC/WBG: Giới thiệu về hội thảo và các chủ đề của hội thảo.Theo bà Huyền: Cơ sở hạ tầng tài chính được các nước rất quan tâm vì có 3 trụ cột rất quan trọng, gồm: Giao dịch bảo đảm; Thông tin tín dụng và Định chế về phá sản, giải quyết tranh chấp ngoài toà án. Để giúp Việt Nam có cơ sở hạ tầng tài chính tạo sự phát triển cho ngành tài chính, IFC đã đưa ra sáng kiến về trụ cột GDBĐ. Đã làm việc với Chính phủ để tạo hành lang pháp lý về GDBĐ và hệ thống Đăng ký GDBĐ trực tuyến, với dữ liệu minh bạch. Giúp các ngân hàng có thể nhận các loại động sản làm bảo đảm (vô hình hay hữu hình) ngoài bất động sản. Về “Thông tin tín dụng”, IFC đưa sáng kiến về Báo cáo TTTD. Làm việc với NHNN để ban hành Nghị định 10/2010 về các hoạt động TTTD, là nền tảng cho hoạt động TTTD. Ngoài việc hỗ trợ cho CIC, IFC còn hỗ trợ thành lập thêm một Trung tâm thông tin tín dụng tư nhân. Hai Trung tâm này đã bổ trợ cho nhau trong việc cung cấp thông tin khách hàng vay phục vụ cho ngành ngân hàng. Về trụ cột 3, IFC có sáng kiến hỗ trợ Việt Nam xây dựng Bộ luật phá sản 2014, mở cánh cửa mới cho các doanh nghiệp về phá sản; hỗ trợ đào tạo đội ngũ hòa giải viên.

Tham luận “Tổng quan về hệ thống báo cáo tín dụng và vai trò của hệ thống báo cáo tín dụng đối với sự phát triển của ngành tài chính” của ông Hung Hoang Ngovandan, Chuyên gia về báo cáo tín dụng, Chuyên gia cao cấp phụ trách Văn phòng IFC TP.HCM, IFC/WBG, với các nội dung chính: (i) Trung tâm thông tin tín dụng là một cơ sở dữ liệu được quản lý bởi một tổ chức công nghệ cao, hoạt động của họ được quy định bởi luật pháp / hoặc một cơ quan giám sát (là NHTƯ); khách hàng là những thực thể tài chính và phi tài chính; đồng thời, khách hàng cũng là nhà cung cấp dữ liệu và người dùng dịch vụ của Trung tâm TTTTD; phát triển và phân phối các dịch vụ giá trị gia tăng để theo dõi rủi ro cho các ngân hàng, tài chính vi mô, các nhà khai thác viễn thông. (ii)Tổng quan về một hệ thống báo cáo tín dụng; (iii) Vai trò của nhà cung cấp dịch vụ báo cáo tín dụng trong thị trường tài chính;(iv) Lơi ích của hệ thống báo cáo tín dụng:Lợi ích cho quốc gia;Lợi ích cho các tổ chức tài chính vàLợi ích cho người tiêu dùng; (v)Hệ thống báo cáo tín dụng ở Việt Nam.

Tham luận “Tổng quan về chế định giao dịch bảo đảm, và phá sản - Vai trò của các chế định này đối với sự phát triển của ngành tài chính” của bà Phạm Thị Thanh Huyền, với các nội dung về GDBĐ và định chế về mất khả năng thanh toán và phá sản - 2 trụ cột quan trọng của Cơ sở hạ tầng tài chính. Nếu không tạo môi trường pháp lý và CSHT thông tin minh bạch sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển TTTC ổn định. (i) GDBĐ bằng động sản, gồm: các khoản phải thu, hàng hoá luân chuyển trong kinh doanh, ô tô...GDBD dựa trên thông lệ quốc tế (UNCITRAL): Xác lập Quyền lợi bảop đảm; Xác lập hiệu lực quyền lợi bảo đảm (Đăng ký, Nắm giữ/ chiếm giữ, kiểm soát, tự động, hiện pháp luật  mới công nhận phương thức đăng ký, và đề cập đến phương thức nắm giữ); Hoàn thiện GDBĐ. Thứ tự ưu tiên. Xử lý TSBĐ sẽ khó khăn nếu là BĐS, nhưng đối với động sản việc xử lý dễ hơn. Khi cho vay ngân hàng phải nhìn vào vòng đời của chu kỳ kinh doanh để doanh nghiệp có khả năng trả nợ vay. Tại quốc tế có một ngành độc lập về quản lý TSBĐ (hàng hoá trong kho) cho các ngân hàng. Họ quản lý số lượng hàng trong kho và hàng xuất nhập, không quản lý chất lượng hàng hoá và chủng loại hàng hóa. IFC đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành quản lý TSBĐ (hàng hoá trong kho). (ii) Chế định mất khả năng thanh toán và phá sản. Ấn Độ có Bộ luật “Mất khả năng thanh toán và phá sản” năm 2016. Sau khi có Bộ luật này, trong vòng 9-10 tháng họ đã đệ đơn giải quyết tái cấu trúc 12 doanh nghiệp lớn thành công và trở lại hoạt động bình thường. Nếu mất khả năng thanh toán có thể tái cấu trúc, tái tổ chức, sáp nhập.., có sự tham dự của Quản tài viên. Việt Nam đã có Nghị định về Quản tài viên, nhưng thực tế không thể xử lý được vì đang đánh đồng khái niệm “Mất khả năng thanh toán” và “Phá sản”, nên các chế định không hiệu quả.

Tham luận “Tổng quan về các chế định giải quyết tranh chấp ngoài tòa án và vai trò của các chế định này đối với sự phát triển ngành tài chính” của ông Phan Trọng Đạt, Phó Tổng Thư ký VIAC, Phó Giám đốc thường trực Vietnam Mediation Center (VMC). Với các nội dung chính: Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại; Trọng tài thương mại & các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn - Xu hướng mạnh mẽ trong giải quyết tranh chấp thương mại.

Ông Châu Việt Bắc, Phó Giám đốc điều hành VIAC Chi nhánh TP.HCM, đã chia sẻ “Kinh nghiệm thực tiễn về giải quyết tranh chấp - Sự khác biệt giữa giải quyết tranh chấp theo phương thức tố tụng tại tòa án và các phương thức ngoài tòa án - Vì sao lựa chọn ADR?”.

Các giảng viên tham dự hội thảo đã sôi nổi thảo luận xoay quanh 3 trụ cột quan trọng của Cơ sở hạ tầng tài chính và bày tỏ mong muốn tiếp tục được tham dự các hội thảo và đào tạo về chủ đề này trong thời gian tới.

Xem 747 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng