Thứ năm, 17 Tháng 10 2019
TIN MỚI

Blockchain có tiềm năng rất lớn nhưng cần chú ý vấn đề bảo mật

Hinh anh blockchainTheo kho sát t PwC, 84% lãnh đo doanh nghip cho biết đang thc hin các sáng kiến v blockchain. Trong đó, có đến 15% doanh nghip đã hoàn thành quá trình này.

Đây là kết qu da trên nghiên cu mi nht t PwC mang tên "Thi kỳ ca Blockchain đã đến, đng thái tiếp theo ca bn là gì?" Báo cáo da trên kho sát vi 600 giám đc điu hành ti 15 quc gia và vùng lãnh th v s phát trin ca blockchain và quan đim ca h v tim năng ca công ngh này.

Trung Quc s vượt M đ tr thành trung tâm hot đng mnh nht v blockchain

Vi vic blockchain đang đnh hình li kinh doanh và thương mi, nghiên cu ca PwC cho thy mt tín hiu rõ ràng: các t chc đang lo s b tt hu khi blockchain đang ngày mt phát trin trên toàn cu và m ra hàng lot các cơ hi mi cho doanh nghip, t gim chi phí đến tăng tc đ, nâng cao minh bch và mang đến kh năng truy xut ngun gc.

Khong mt phn tư các lãnh đo doanh nghip báo cáo vic đang thí đim trin khai blockchain (10%) hoc đã hoàn tt trin khai các ng dng (15%). 32% doanh nghip đang có d án đang phát trin và 20% đang trong quá trình nghiên cu.

M (29%), Trung Quc (18%) và Úc (7%) được xem là 3 quc gia phát trin các d án blockchain tt nht hin nay. Tuy nhiên, các lãnh đo doanh nghip thc hin kho sát tin rng, ch trong vòng 3-5 năm ti, Trung Quc s vượt qua M (30%) đ tr thành trung tâm có nh hưởng và hot đng mnh m nht v blockchain.

Kho sát phn ánh rng dch v tài chính là lĩnh vc mà blockchain đang có nhiu bước tiến mnh m nht. Theo đó, 46% người tr li cho rng đây là lĩnh vc dn đu v blockchain và 41% cho rng lĩnh vc này s dn đu trong tương lai gn (3-5 năm ti). Các lãnh đo doanh nghip trong kho sát cũng cho rng các ngành như năng lượng và tin ích (14%), chăm sóc sc khe (14%) và sn xut công nghip (12%) có tim năng phát trin ln trong 3-5 năm ti.

"Các lãnh đo doanh nghip cho chúng tôi biết rng, không ai mun tt hu vi công ngh blockchain, ngay c khi công ngh này vn đang giai đon đu phát trin vi nhiu mi lo ngi v lòng tin và quy đnh, chính sách. Nếu được thiết kế tt, blockchain không ch giúp ct gim các khâu trung gian, mà còn giúp doanh nghip gim chi phí, tăng tc đ, phm vi tiếp cn, tính minh bch và kh năng truy xut ngun gc cho nhiu quy trình kinh doanh. Đây có th là đ án kinh doanh hp dn, nếu các t chc tht s hiu rõ tm quan trng ca vic áp dng công ngh đ phù hp vi thiết kế có sn ca h", Steve Davies, Lãnh đo Blockchain ca PwC bình lun.

Blockchain s đem li được li ích to ln nht khi được phát trin và phân phi thông qua các nn tng được chia s rng rãi trong tng ngành. Tuy nhiên, nghiên cu ca PwC cũng lưu ý rng điu này s ch xy ra nếu các công ty trong ngành – bao gm c các đi th cnh tranh - đng ý vi nhng tiêu chun chung và hot đng cùng nhau.

Lòng tin là rào cn ln nht đ ng dng blockchain

Bt chp tim năng ca công ngh này, nhiu phn hi (45%) cho biết lòng tin là mt trong nhng rào cn ln nht đ ng dng blockchain. Lo ngi v lòng tin gia nhng người dùng cao nht Singapore (37%), Các Tiu vương quc Rp thng nht – UAE (34%) và Hng Kông (35%). Điu này phn ánh mt phn s thng tr ca dch v tài chính trong tiến trình phát trin blockchain. Ngoài ra, 48% cho rng quy đnh cho blockchain vn còn thiếu rõ ràng. Mi lo ngi v s thiếu rõ ràng trong quy đnh cao nht Đc (38%), Úc (37%) và Anh (32%).

"Xét v bn cht ca blockchain, công ngh này đáng l nên mang đến nim tin. Tuy nhiên, trên thc tế, các công ty đang phi đi đu vi nhiu vn đ v s tin tưởng khp mi nơi. Vic không làm rõ đ án kinh doanh ngay t đu đã dn đến vic các d án b đình tr. Các doanh nghip cn phi n lc nhiu hơn vào vic xây dng, thiết kế đ tìm cách gii quyết các mi lo ngi v lòng tin và pháp lý. Xây dng và trin khai blockchain đ nhn ra tim năng ca công ngh này không ch là mt d án CNTT. Đây là s chuyn dch ca c h thng mô hình kinh doanh, vai trò và quy trình. Nó cn mt đ án kinh doanh rõ ràng, mt h sinh thái đ h tr, vi các quy tc, tiêu chun và tính linh hot đ đi phó vi vic các quy đnh s b thay đi thường xuyên", ông Steve Davies cho biết.

Mt phn ba nhng người phn hi đã cho biết có rt ít hoc không ng dng blockchain vì thiếu chi phí (31%), không biết bt đu t đâu (24%) và các vn đ qun tr (14%).

Tim năng blockchain Vit Nam rt ln nhưng doanh nghip cn chú ý đến vn đ bo mt

Nhn đnh v tính bo mt và s phát trin ca blockchain ti Vit Nam, ông Robert Trng Trn, Lãnh đo Dch v An ninh mng và Bo mt ca PwC Vit Nam cho biết: "Blockchain là xu hướng tt yếu ca công ngh. Tim năng phát trin các ng dng ca blockchain ti Vit Nam cũng là rt ln. Ti Vit Nam cũng đã liên tc din ra các s kin tho lun v tm quan trng và ng dng ca blockchain trong nhiu ngành ngh, lĩnh vc kinh doanh".

Song theo ông Robert Trn, mt đim quan trng mà các doanh nghip và đơn v nghiên cu v blockchain ti Vit Nam cn xem xét là tính bo mt. Bi l dù xét trên quan đim k thut, blockchain đang là công ngh mang tính bo mt tt bc nht trong thi đim hin ti. Tuy nhiên nguy cơ b tn công vn có kh năng xy ra do blockchain vn được hot đng trên mt nn tng truyn thng. Do đó, các doanh nghip không th tách ri các yêu cu v bo mt, an ninh thông tin ra khi s phát trin ca blockchain.

Theo Trí thc tr

Xem 3197 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.